•  

Regulačný ventil

RV 701

RV 701

Regulačný ventil dvojcestný

Pripojenie: W/F | PN: 16 ÷ 400 | DN: 25 ÷ 250


Ventily RV 701 sú jednosedlové regulačné ventily stavebnicovej konštrukcie, ktorá umožňuje prispôsobiť každý ventil potrebám zariadení, pre ktoré sú určené. Tlakovo vyvážený, viacstupňový škrtiaci systém je riešený s ohľadom na odolnosť proti vzniku a účinkom kavitácie a hlučnosti. Ventily môžu byť dodávané s tesniacimi plochami podľa požiadaviek a potrieb zákazníka. Armatúra je vybavená upchávkou typu "LIVE LOADING".

Prevedenie ventilov:

  • privarovacie prevedenie

Ovládanie ventilov:

  • elektromechanické pohony ZPA Nová Paka
  • elektromechanické pohony ZPA Pečky
  • elektromechanické pohony Regada Prešov
  • elektromechanické pohony Auma
  • elektromechanické pohony Schiebel
  • elektromechanické pohony EMG-Drehmo
  • pneumatické pohony Foxboro
  • po dohode aj iné

Použitie ventilov:

Oblasť použitia týchto armatúr nadväzuje na hranicu použiteľnosti ventilov rady RV 501. Sú teda určené predovšetkým pre priemyselné aplikácie, ako sú napríklad teplárne, elektrárne alebo regulácia technologických procesov. Najvyššie dovolené pracovné pretlaky sú určené podľa EN 12 516-1.

Pracovné médiá:

Armatúry sú určené predovšetkým pre reguláciu prietoku a tlaku kvapalín zbavených mechanických nečistôt. Bežnými pracovnými látkami môžu byť voda a ďalšie médiá bez zvláštnych nárokov na použité materiály armatúry. Výrobca doporučuje zaradiť do potrubia pred ventil filter mechanických nečistôt. Prípadné nečistoty majú vplyv na kvalitu a spoľahlivosť regulácie a môžu spôsobiť zníženie životnosti armatúry. Použitie ventilov pre ostatné pracovné látky je nutné zvažovať podľa použitých materiálov prichádzajúcich do styku s médiom a je vhodné ho vždy konzultovať s výrobcom.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada RV 701
Prevedenie Regulačný ventil jednosedlový, priamy, s tlakovo vyváženou kuželkou
Rozsah svetlostí DN 25 ÷ 250
Menovitý tlak PN 160, 250, 320 PN 160, 250, 320, 400
Materiál telesa Uhlíková oceľ 1.0619 (GP 240 GH) Legovaná oceľ 1.7357 (G17CrMo5-5) Nerezová oceľ 1.4931 (GX23CrMoV12-1)
Materiál sedla DN 25 - 250 17 021.6 (1.4006); 422 906.5 (1.4027) + návar STELIT 6
Materiál kuželky  DN 25 - 250 17 348.4 (1.4571) + návar STELIT 6
Rozsah pracovných teplôt -20 ÷ 400°C -20 ÷ 550°C -20 ÷ 600°C
Privarovacie konce Podľa ČSN 13 1075 (3/1991)
Regulačný systém Jedno až trojstupňová redukcia tlaku
Dierovaná kuželka - sedlo (sedlový kôš)
Prietoková charakteristika Lineárna, rovnopercentná
Hodnoty Kvs 2,0 až 360 m3/hod
Netesnosť Podľa ČSN EN 1349 (5/2001) Trieda III, prevedenie so zvýšenou tesnosťou Trieda V
Upchávkové tesnenie Grafit - Live Loading

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyváž. (EH pohony)
RV 113 L
6, 16
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regul. ventil dv. tlakovo vyváž. s obmedz. prietoku BEE
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
63 (40)
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
63 (40)
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil trojcestný
RV 504
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regul. ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba