•  

Regulačný ventil

RV 2x4

RV 2x4

Regulačný ventil trojcestný

Pripojenie: F | PN: 16, 25, 40 | DN: 15 ÷ 300


Regulačné ventily RV 2x4 sú trojcestné armatúry so zmiešavacou alebo rozdeľovacou funkciou. Vzhľadom k širokej škále použitých pohonov sú vhodné pre reguláciu pri nízkych aj vysokých tlakových spádoch pri najrozmanitejších prevádzkových podmienkach. Prietokové charakteristiky, Kvs súčinitele a netesnosť zodpovedajú medzinárodnym štandardom.

Prevedenie ventilov:

 • RV 2x4 - trojcestný regulačný ventil zmiešavací alebo rozdeľovací
 • RV 2x4 Ex - trojcestný regulačný ventil zmiešavací alebo rozdeľovací v Ex-ovom prevedení

Ovládanie ventilov:

 • elektromechanické pohony Ekorex+
 • elektromechanické pohony ZPA Nová Paka
 • elektromechanické pohony Regada Prešov
 • elektromechanické, elektrohydraulické a pneumatické pohony Johnson Controls
 • elektromechanické pohony Schiebel
 • elektromechanické pohony Auma
 • elektromechanické pohony EMG-Drehmo
 • elektromechanické pohony Rotork
 • elektromechanické pohony ZPA Pečky
 • pneumatické a elektrohydraulické pohony SPA Praha
 • pneumatické pohony Foxboro
 • ručné koleso

Použitie ventilov:

Tieto ventily sú určené pre použitie v kúrenárskej a klimatizačnej technike, energetike a chemickom priemysle. Podľa prevádzkových podmienok je možné použiť prevedenia ventilov z tvárnej liatiny, oceľoliatiny a z austenitickej nerezovej oceli.

Pracovné médiá:

Ventily rady RV 2x4 sú určené k regulácii prietoku a tlaku kvapalín, plynov a pár, ako je voda, para, vzduch a iné médiá kompatibilné s materiálom telesa a vnútorných častí armatúry. Použitie ventilov z tvárnej liatiny (RV 214) na paru je limitované nasledujúcimi parametrami. Para musí byť prehriata (suchosť na vstupe x >= 0,98) a vstupný pretlak p1 <= 0,4 MPa pri nadkritickom tlakovom spáde, respektíve p2 <= 1,6 MPa pri podkritickom tlakovom spáde. V prípade, že sú tieto parametre média prekročené, je nutné použiť teleso ventilu z oceľoliatiny (RV 224). Pre kvalitnú a spoľahlivú reguláciu výrobca doporučuje zaradiť do potrubia pred ventil filter mechanických nečistôt, alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť, že regulované médium neobsahuje abrazívne prímesi alebo iné mechanické nečistoty.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada RV 214 (Ex) RV 224 (Ex) RV 234 (Ex)
Prevedenie Regulačný ventil trojcestný s reverznou funkciou
Rozsah svetlostí DN 15÷150 DN 200÷300 DN 15 ÷ 300
Menovitý tlak PN 16 a 40 PN 16 PN 16, 25, 40
Materiál telesa Tvárna liatina EN-JS 1025 (EN-GJS-400-10-LT) Liata oceľ 1.0619 (GP240GH) 1.7357 (G17CrMo5-5) Liata koróziivzdorná oceľ 1.4581 (GXCrNiMoNb19-11-2)
Materiál sedla:
DN 15 - 50
DN 65 - 300
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4571 / 17 347.4
1.4581 / 42 2941.4
Materiál kuželky:
DN 15 - 65
DN 80 - 300
DIN W.Nr./ČSN
1.4021 / 17 027.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4021 / 17 027.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4571 / 17 347.4
1.4581 / 42 2941.4
Rozsah pracovných teplôt -20 ÷ 300°C -20 ÷ 500°C -20 ÷ 400°C
Stavebné dĺžky Rada 1 podľa ČSN EN 558-1 (3/1997)
Pripojovacie príruby Podľa ČSN-EN 1092-2 (1/1999) Podľa ČSN-EN 1092-1 (2/2003) 
Tesniace plochy prírub Typ B1 (hrubá tesniaca lišta) podľa ČSN-EN 1092-2 (1/1999) Typ B1 (hrubá tesniaca lišta) alebo Typ F (výkružok) alebo Typ D (drážka) podľa ČSN-EN 1092-2 (2/2003)
Typ kuželky Valcová s výrezmi, tvarovaná
Prietoková charakteristika Lineárna, rovnopercentná v priamej vetve
Hodnoty Kvs 1,6 ÷ 1000 m3/hod
Netesnosť Trieda III.podľa ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0,1% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-kov
Trieda IV.podľa ČSN-EN 1349 (5/2001)(< 0,01% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-PTFE
Netesnosť prevedenia Ex Stupeň netesnosti 6 podľa ČSN 13 1060 (6/1979) - časť 2
Regulačný pomer r 50 : 1
Upchávkové tesnenie O - krúžok EPDM tmax=140°C
DRSpack® tmax=260°C
Expandovaný grafit, Vlnovec tmax=500°C

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyváž. (EH pohony)
RV 113 L
6, 16
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regul. ventil dv. tlakovo vyváž. s obmedz. prietoku BEE
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
63 (40)
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
63 (40)
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil trojcestný
RV 504
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regul. ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba