•  

Dokumenty a služby


Dotazník k vyjasneniu armatúr

Na základe vyplneného a zaslaného dotazníka Vám pracovníci spoločnosti LDM Bratislava s.r.o. navrhnú vhodný typ armatúry a spracujú Vám technickú a cenovú ponuku.

Vyplnený dotazník zašlite e-mailom na obchod@ldm.sk.


Výpočtový program Ventily LDM

Nová verzia výpočtového programu Ventily LDM
Pre rok 2013 pripravil výrobca priemyselných armatúr LDM aktualizáciu výpočtového programu pod názvom Ventily LDM vytvorenú v novom, modernom programátorskom a užívateľskom prostredí. Výpočtový program slúži k určeniu prietokového súčiniteľa ventilu (Kvs, Cvs), kontrole parametrov navrhnutého ventilu, návrhu optimálnej menovitej svetlosti, návrhu vhodnej armatúry zo sortimentu LDM a pod. V novej verzii programu je aktualizovaná databáza ponúkaných ventilov o nové výrobky a prevedenia. K dispozícii je tiež kompletná databáza rozmerových výkresov ventilov s pohonmi.

Čo je nového v novej verzii programu:

  • možnosť priameho prepínania medzi jazykmi vrátane jazykov používajúcich cyriliku
  • všetky nastavenia priamo v menu programu (východzie jednotky - kvapaliny, para, plyny; jazyk vrátane zvlášť nastavenia jazyka pre tlač)
  • rozdelenie výpočtov a návrhu podľa médií a EN / ANSI noriem
  • revolučná práca s projektom (rôzne spôsoby vkladania položky do projektu, vytváranie zložiek, kopírovanie položiek vrátane celých zložiek a pod.
  • tlačové fronty a ich exporty (priama tlač / rtf, s možnosťou zlúčenia do jedného súboru / pdf, s možnosťou vygenerovania súhrnej správy)
  • online webová aktualizácia zabezpečujúca okamžitú dostupnosť noviniek v sortimente (automatická kontrola dostupných aktualizácií / možnosť ručnej aktualizácie)
  • presná špecifikácia pohonu (generovanie úplného typového čísla pohonu / kontrola vzájomnej závislosti medzi príslušenstvami pohonu)

Pokyny k inštalácii:

Pokiaľ už máte nainštalovanú staršiu verziu programu Ventily, nie je potrebné ju pred inštaléciou novej verzie odinštalovať. Oba programy môžu byť nainštalované súčasne.
Inštaláciu je možné spustit priamo z webových stránok: INŠTALOVAŤ
Dalšou možnosťou je staihnutie inštalačnej sady v komprimovanom tvare VentilyLDM.zip. Následná inštalácia bude zahájená po spustení súboru setup.exe.
Pri inštalácii programu Ventily LDM môžete byť vyzvaní k inštalácii prostredia .Net Framework. Túto voľbu potvrďte.

Pre užívateľov AutoCadu je k dispozícii knižnica 2D a 3D rozmerových náčrtkov ventilov s pohonmi vo formáte dwg. Vzhľadom k objemu dát zasielame knižnicu záujemcom zdarma na CD resp. DVD.

Dokumenty / Výpočtový program <span>Ventily LDM</span>
Dokumenty / Výpočtový program <span>Ventily LDM</span>
Dokumenty / Výpočtový program <span>Ventily LDM</span>
Dokumenty / Výpočtový program <span>Ventily LDM</span>

Mobilná aplikácia LDM Valves

Nová mobilná aplikácia LDM Valves
Na portáli Google Play je k dispozícii nová mobilná výpočtová aplikácia pre operačný systém Android s názvom LDM Valves. Pomocou tejto aplikácie je možné vykonávať základné výpočty Kv hodnôt pre vodu/paru (vrátane mokrej pary). Ďalej aplikácia obsahuje kompletné parné tabuľky a prevody jednotiek.

Účelom aplikácie je možnosť pohotového kontrolného výpočtu priamo v teréne, keď nie je k dispozícii veľký výpočtový program Ventily LDM. Je to tiež elektronická náhrada Výpočtového kotúča LDM. Aplikácia nemá nadväznosť na konečný návrh armatúr.


Výpočtový kotúč LDM

Výpočtový kotúč umožňuje rýchle určenie alebo kontrolu Kv hodnoty regulačných ventilov. Je navrhnutý tak, aby ho bolo možné nosiť vo vrecku a mať ho tak v prípade potreby stále po ruke. Výpočty Kv hodnôt je možné vykonávať pre vodu, sýtu a prehriatu paru Výpočtový kotúč Vám na požiadanie zašleme zdarma poštou.


Zborník REGULAČNÉ ARMATÚRY

Šieste vydanie zborníka prednášok prináša aktualizovanú pomôcku o problematike regulačných armatúr. Zborník je založený na všeobecných poznatkoch o mechanike tekutín, skúsenostiach pracovníkov firmy a poznatkoch z praktických meraní a skúsenostiach z ich prevádzky. Čitatelia tak dostávajú do rúk prakticky použiteľné dielo, ktoré v základných rysoch naznačuje problematiku navrhovania, konštrukcie a používania regulačných armatúr v oblastiach technologických procesov, vykurovania a centralizovaného zásobovania teplom, chladenia a energetiky.

Zborník je rozdelený do jednotlivých kapitol tak, aby poskytol čitateľovi prehľad o teórii a navrhovaní regulačných ventilov, základných zapojeniach, konštrukcii ventilov LDM, armatúrach pre energetiku, regulátoroch diferenčného tlaku, konštrukcii upchávok a škrtiacich mechanizmoch ventilov a o pohonoch regulačných armatúr. Text je určený predovšetkým projektantom, technickým a prevádzkovým pracovníkom v uvedených odboroch a jeho cieľom je priniesť praktický pohľad na význam, navrhovanie a konštrukciu regulačných armatúr.

Názov kapitoly Obsah kapitoly
Úvod úvodné slovo, autori, obsah, použité značky, použité indexy
1. História a súčasnosť firmy LDM história výoby armatúr v českej Třebovej, vznik firmy, vznik dcérskych spoločností, ocenenia, systém zabezpečenia kvality a pod.
2. Regulačné armatúry výpočet Kv, autorita ventilu, kavitácia, netesnosť, stratový súčiniteľ, prietokový súčiniteľ, prietoková charakteristika, regulačná charakteristika procesu, návrh regulačných ventilov a pod. 
3. Regulačná armatúra ako súčasť regulačného okruhu vzťah čerpadla a regulačných armatúr, okruhy s dvojcestnou a trojcestnou armatúrou a pod.
4. Regulačné a uzatváracie ventily LDM ventily rady COMAR line, BEE line, 200 line, RV 10x, RV 113, ručné uzatváracie ventily, filtre, spätné ventily a pod.
5. Regulácia diferenčného tlaku návrh regulátorov diferenčného tlaku, prepúšťacie armatúry, čerpadlá s premennými otáčkami a pod.
6. Kuželky regulačných armatúr základné typy regulačných armatúr, typy kuželiek a ich vlastnosti, mikroprietoky, tlakovo vyvážené kuželky, hlučnosť, kavitácia a pod. 
7. Upchávky regulačných armatúr elastomerové upchávky, PTFE upchávky, grafitové upchávky, vlnovcové upchávky a pod.
8. Armatúry pre energetiku všeobecné údaje, ventily rady G, RV 3xx, RV 50x, RV 70x, RV 80x, RS 502, RS 702, VH, VHP, CHPE, SiZ 1508, PV 1509, RP 5330, RP 5340, ventily pre jadrovú energetiku, požiadavky na armatúry a pod.
9. Pohony regulačných ventilov elektrické pohony, pneumatické pohony, elektrohydraulické pohony a pod.
Záver záverečné slovo, použitá literatúra


Katalógy


Návody, pokyny pre montáž