•  
 •  
 •  
 •  

O nás

LDM Bratislava s.r.o.

Bratislava, Slovenská republika - obchodné a servisné zastúpenie výrobcu pre Slovenskú republiku

Firma LDM Bratislava s.r.o. vznikla v roku 1994 ako dcérska spoločnosť firmy LDM spol. s r.o. Česká Třebová. Na území Slovenskej republiky zabezpečuje dovoz a predaj armatúr LDM, záručný a pozáručný servis armatúr LDM, repasie a nastavovanie armatúr LDM, dodávky originálnych náhradných dielov ako aj poradenskú činnosť v oblasti priemyselných armatúr.

Servisní pracovníci vykonávajú servisné zásahy priamo u zákazníka resp. užívateľa armatúr, čím odpadá nutnosť demontáže armatúry a prípadného odstavenia prevádzky. Na všetky činnosti súvisiace so servisom armatúr LDM vlastní spoločnosť LDM Bratislava s.r.o. oprávnenia a certifikáty.

LDM stručne:

 • 1909 - rok začiatku firemnej tradície, založenie strojárne Šrefl & Jindra na výrobu vodovodných armatúr
 • 1945 - obnovenie pôvodného výrobného sortimentu po vojne, zahájená výroba ventilov PN 16
 • 1948 - znárodnenie, výroba začala na základe výkresov, nie na základe vzoriek ako doteraz
 • 1950 - zahájená výroba vysokotlakových ventilov a ventilov z nerezovej ocele
 • 1962 - výroba armatúr pre vysokotlakovú syntézu, vysokotlakové šupátka a uzatváracie ventily
 • 1972 - zahájenie výroby impulzných plnozdvižných poistných ventilov podľa licencie Bopp & Reuther, zahájenie vývoja regulačných ventilov rady SRV
 • 1980 - výroba armatúr pre jadrové elektrárne
 • 1982 - výroba tzv. bioarmatúr, aseptických membránových armatúr
 • 1991 - založenie firmy LDM troma bývalými pracovníkmi Armatúrky (Sigmy) Česká Třebová
 • 1992 - prvý vlastný výrobok LDM - rada ventilov RV 102
 • 1993 - zahájenie výroby rady ventilov RV 103
 • 1994 - výroba ventilov rady 200, založenie LDM Bratislava
 • 1995 - odkúpenie Armatúrky (Sigmy) Česká Třebová a nadviazanie na tradície z roku 1906
 • 1996 - zahájenie výroby vysokotlakových ventilov rady RV 500 a RV 800
 • 1997 - certifikácia systému zabezpečenia kvality podľa ISO 9001, založenie LDM Polska
 • 1998 - založenie LDM Bulgaria
 • 2000 - zahájenie výroby rady regulačných ventilov COMAR line
 • 2001 - založenie LDM GmbH v Nemecku, recertifikácia ISO 9001, certifikácia podľa TRD, ukončenie vývoja rady regulačných ventilov BEE line, ukončenie vývoja prvého vlastného pohonu so zdvihom 11 mm s názvom ANT, na trh boli uvedené uzatváracie ventily rady UV 2x6, presťahovanie firmy do jednej prevádzky
 • 2002 - zahájenie výroby rady ventilov BEE line, pohonov ANT a vstrekovacích ventilov RV 805 a RV 806
 • 2003 - zahájenie výroby pohonov ANT 5 a vysokotlakových ventilov rady 700
 • 2004 - ukončenie vývoja trojcestných regulačných ventilov RV 113, ktoré nadväzujú na úspešnú radu RV 103
 • 2005 - založenie OAO "LDM" v Rusku, doplnenie svetlostí DN 200 až 400 u rady ventilov 200 line
 • 2006 - recertifikácia ISO 9001, uvedenie poistných ventilov PV 1509, ventilov RV 113 R a pohonov ANT 40 na trh
 • 2007 - v Kazachstane vzniká firma TOO "LDM"
 • 2008 - prvý regulačný kohút v histórii firmy, RK 601 vo svetlosti DN 400/450 a PN 100
 • 2009 - recertifikácia ISO 9001, rozšírenie rady ventilov RV 113, zahájenie výroby a dodávok spätných ventilov ZV 116, ZV 216 a ZV 226, v Rusku vzniká OOO "LDM Proarmatura"
 • 2010 - rozšírenie tlakových aj teplotných parametrov rady RD 122, regulátor výstupného tlaku RD 122 V, ejektorový chladič pary CHPE
 • 2011 - doplnenie rady ventilov 200 line o svetlosť DN 600, seizmické prevedenie rady RV 2xx SP, prvý ventil rady RV 300, LDM spoluzakladá spoločnosť Roučka armatury a.s.
 • 2012 - recertifikácia ISO 9001, ucelená rada RV 300 PN 63 v rozsahu svetlostí DN 15 až DN 200 v prevedení prírubovom aj privarovacom podľa EN aj ANSI noriem, tretia generácia pohonov ANT 3, seizmické prevedenie ventilov rady RV 300 SP
 • 2013 - zavedenie a prvotná certifikácia Politiky integrovaného systému riadenia kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia (IMS), recertifikácia ISO 9001
 • 2014 - 20-te výročie založenia firmy LDM Bratislava s.r.o.
 • 2016 - pripomenutie si 25-ročného výročia založenia firmy LDM spol. s r.o. Česká Třebová

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty

Servis

LDM Bratislava s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
obchodné a servisné zastúpenie výrobcu pre Slovenskú republiku

Firma LDM Bratislava s.r.o. na území Slovenskej republiky zabezpečuje okrem obchodných činností aj záručný a pozáručný servis armatúr LDM, repasie a nastavovanie armatúr LDM, dodávky originálnych náhradných dielov ako aj poradenskú činnosť v oblasti servisu priemyselných armatúr. Vlastní servisní pracovníci vykonávajú servisné zásahy priamo u zákazníka resp. užívateľa armatúr LDM, čím odpadá nutnosť demontáže armatúry a prípadného odstavenia prevádzky. Na všetky činnosti súvisiace so servisom armatúr LDM vlastní spoločnosť LDM Bratislava s.r.o. oprávnenia a certifikáty.

LDM servis, spol. s r.o., Česká Třebová, Česká republika
špecializovaná servisná firma výrobcu

Záručný aj pozáručný servis výrobkov LDM je v SR aj v zahraničí zabezpečovaný okrem toho aj špecializovanou sesterskou spoločnosťou LDM servis, spol. s r.o. Česká Třebová.
Firma LDM servis, spol. s r.o. bola založená v roku 1997 ako dcérska spoločnosť firmy LDM, spol. s r.o. Česká Třebová. Sídlo firmy LDM servis je v areáli výrobného závodu LDM. Opravy armatúr a pohonov vykonáva vo vlastných priestoroch alebo priamo u zákazníka, a to po celom území SR aj v zahraničí. K zabezpečeniu poskytovaných služieb firma disponuje profesionálnym týmom pracovníkov, poskytujúcich kvalitný servis podľa požiadaviek. Spokojnosť zákazníkov podporuje solídne jednanie, dobrá organizovanosť, originálne náhradné diely a tiež technické zázemie materskej firmy.
LDM servis vlastní oprávnenie ITI Praha k vykonávaniu montáží, opráv, údržby, skúšok a potvrdzovania technickej dokumentácie o vykonanej oprave v rozsahu vyhradených technických zariadení atómových elektrární. Firma tiež vykonáva záručný a pozáručný servis pohonov nasledujúcich výrobcov: ZPA Pečky, ZPA Nová Paka, Ekorex+ Nová Paka, SPA Praha, Regada Prešov, Siemens, Belimo, Johnson Controls, Honeywell, Sauter, Auma, Schiebel, Rotork, Foxboro, EMG Drehmo.
LDM servis je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008.

Poskytované služby:

 • preventívne prehliadky, uvádzanie do prevádzky, nastavovanie armatúr a pohonov
 • predaj náhradných dielov
 • záručný a pozáručný servis armatúr z výrobného programu firmy LDM, spol. s r.o. Česká Třebová
 • servis výrobného programu bývalého podniku Sigma Česká Třebová (Armaturka a.s. Česká Třebová), tj. regulačné armatúry typu G, SRV, HU 02 až 08, IPV
 • zmeny Kvs, prietokových charakteristík, výmeny kuželiek a regulačných púzdier
 • navarovanie tesniacich plôch
 • technická pomoc
 • rekonštrukcia upchávok
 • generálne opravy
 • tlakové skúšky na skúšobni vrátane vystavenia skúšobného protokolu
 • záručný a pozáručný servis pohonov

LDM, spol. s r.o.

Česká Třebová, Česká republika - výrobca priemyselných armatúr

Firma LDM spol. s r.o. bola založená troma spoločníkmi, bývalými zamestnancami Sigmy Česká Třebová v roku 1991. Od samotného vzniku bola, stále je a bude zameraná na výrobu priemyselných armatúr.

História výroby armatúr v České Třebové sa však datuje do roku 1909, kedy Josef Jindra založil firmu na výrobu armatúr. V roku 1919 sa spája so spoločníkom Václavem Šreflem a vzniká tak spoločnosť s názvom Šrefl a Jindra, neskôr bola registrovaná ako Jindra a Šrefl. Vtedajší výrobný program zahŕňal širokú škálu od drobných mosadzných vodovodných armatúr cez armatúry plynové až po armatúry pre paru z liatej ocele, vrátane poistných ventilov pre paru. Koncom roku 1929 sa obaja spoločníci rozchádzajú a každý z nich zakladá v Českej Třebovej svoju továreň na armatúry. Dnes bývalá Šreflova továreň tvorí časť výrobných priestorov LDM.

V roku 1948 boli obe firmy znárodnené, postupom času menili svoje názvy, až boli v roku 1975 začlenené do svetoznámeho československého koncernu Sigma Lutín. Po tzv. zamatovej revolúcii v roku 1989 sa v roku 1990 koncern Sigma rozpadá na samostatné podniky, ktoré boli privatizované alebo reštituované, Sigma Česká Třebová prešla privatizáciou a stala sa akciovou spoločnosťou, niektoré problematické rozhodnutia jej manažmentu ju ale priviedli v roku 1995 ku krachu. Firma LDM ju v dražbe kupuje a stáva sa tak pokračovateľom viac ako storočnej tradície výroby priemyselných armatúr v Českej Třebovej.

LDM v dobe svojho vzniku v roku 1991 začínala v prenajatých priestoroch a hlavným predmetom činnosti bol nákup a predaj regulačných ventilov SRV z produkcie vtedajšej Sigmy Česká Třebová. Paralelne sa však intenzívne pracovalo na vývoji svojich vlastných výrobkov, ako základu budúceho výrobného programu.

Už v roku 1992 sa LDM prvý krát predstavila na MSV Brno a na jeseň na výstave Pragotherm v Prahe. Tu mala svoju premiéru rada trojcestných mosadzných regulačných ventilov so závitovým pripojením RV 102 a tiež tlakovo vyvážený ventil vychádzajúci zo základných dielov ventilov SRV. V spojení s elektrohydraulickými pohonmi sa tieto armatúry dodávali ako havarijné uzávery a veľmi skoro sa stali najznámejším a po niekoľko rokov nosným výrobkom firmy.

Na začiatku roku 1993 firma dopĺňa sortiment PN 16 o prírubové prevedenie zo sivej liatiny pod označením RV 103. Významným krokom k budúcej stability firmy je zakúpenie vlastných priestorov, ich premena a rekonštrukcia na výrobné haly a presťahovanie. V tomto roku bol tiež dokončený vývoj úplne novej rady regulačných ventilov tlakovej triedy PN 40 pod označením RV 210 až RV 215. Ventily sa prakticky okamžite stávajú nosným výrobným programom. Dodnes je táto rada ventilov pravdepodobne najznámejším výrobkom firmy a o obrovskom uznaní ich kvality svedčí aj to, že v priebehu rokov boli a sú vyrábané tiež pod značkami iných výrobcov (tzv. OEM prevedenie).

V roku 1994 bola na Slovensku založená vôbec prvá dcérska spoločnosť nesúca názov LDM Bratislava s.r.o.

V roku 1995 bolo rozhodnuté o vybudovaní systému zabezpečenia kvality podľa medzinárodného štandardu ISO 9001. V závere roku sa podarilo odkúpiť rozhodujúcu časť nehnuteľností, strojného vybavenia, kompletného výrobného programu a know-how bývalej Sigmy Česká Třebová. Ponúkaný sortiment armatúr sa týmto rozšíril o vysokotlakové regulačné, redukčné, napájacie, nabiehacie a vstrekovacie ventily rady G 40 až G 92 a poistné ventily s prídavným zaťažením SiZ 1508.

Už nasledujúci rok sú na MSV v Brne vystavené vlastné vysokotlakové regulačné ventily s viacstupňovou redukciou tlaku v tlakovom stupni PN 160, vstrekovacie ventily PN 400 a redukčné stanice PN 160 slúžiace k súčasnej regulácii tlaku a teploty pary. LDM sa týmto zaraďuje medzi výrobcov jedných z najnáročnejších a najviac namáhaných armatúr, ktoré sa používajú ako v klasickej, tak aj v jadrovej energetike.

V roku 1997 má firma už viac ako 200 zamestnancov, je dokončená certifikácia firmy podľa ISO 9001 a ďalej dochádza tiež k rozšíreniu rodiny dcérskych spoločností o firmy LDM Servis a obchodné zastúpenie v Poľsku - LDM Polska.

V nasledujúcom roku je otvorená ďalšia dcérska spoločnosť, tento krát v Bulharsku, s názvom LDM Bulgaria. Súčasne sú otvorené obchodne - technické kancelárie v Prahe a v Ústí nad Labem.

V roku 2001 je založená ďalšia dcérska spoločnosť v Nemecku LDM Armaturen, svetlo sveta vidí ďalšia rada regulačných ventilov BEE line a sú tiež dokončené vývojové práce na prvom vlastnom elektromechanickom pohone ANT. Na trh je ďalej uvedený prvý ručný uzatvárací ventil PN 16 a 40 z produkcie LDM - UV 226. Záverom roku dochádza k zlúčeniu oboch prevádzok LDM a pôvodné priestory LDM (bývalá prevádzka 01) sú predané.

Rok 2002 bol hlavne v znamení vývoja vysokotlakových ventilov, na trh je uvedená rada ventilov RV 805 a 806 a bol dokončený vývoj vlastnej vysokotlakovej upchávky systému "Live Loading".

V roku 2003 bol vo firme recertifikovaný systém zabezpečenia kvality podľa ISO 9001 a na trh bola uvedená nová rada vysokotlakových regulačných ventilov RV 701 a 702 vrátane redukčnej stanice RS 702. Z dôvodu rýchlo rastúcich nárokov na výrobné kapacity bola zahájená a v polovici roku aj dokončená rekonštrukcia haly pre montáž, skúšanie a skladovanie armatúr a došlo aj na investície do nového strojového parku.

Rokom 2004 pokračujú ďalej investície do výrobného zázemia a tiež je ukončený vývoj trojcestných zmiešavacích ventilov RV 113, ako pokračovanie úspešnej rady RV 103.

V roku 2005 sa ďalej rozširuje počet dcérskych spoločností, keď je založené akciová spoločnosť OAO "LDM" so sídlom v Moskve. Vo výrobnom programe dochádza k vývoji a následne výrobe veľkých svetlostí (DN 200 až 400) u rady ventilov 200 line. Prebiehajú vývojové práce na poistných ventiloch PV 1509.

Rok 2006 prebieha v znamení ďalších investícií do obnovy technologického parku, firma recertifikuje systém riadenia kvality podľa ISO 9001 a na trh sú uvedené poistné impulzné ventily PV 1509, dvojcestné ventily RV 113 R a nový pohon ANT 40 so zdvihom 20 a 40 mm. V roku 2007 ďalej pokračujú investície do obnovy výrobných priestorov a technológií a na trh sú uvedené veľké svetlosti ventilov rady RV 200 - od DN 200 do DN 400. V Kazachstane vzniká zastúpenie LDM pod názvom TOO "LDM" v réžii moskovského zastúpenia.

V roku 2008 prebiehajú prípravy na transformáciu zastúpenia LDM v Rusku z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným a LDM ďalej oficiálne preberá pod svoje krídla obchodné zastúpenie v Kazachstane s názvom TOO "LDM". Vzniká tiež prvý regulačný kohút v histórii firmy RK 601 vo svetlosti DN 400/450 a PN 100.

V roku 2009 úspešne prebehla recertifikácia systému kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2009, ďalej prebiehajú investície do modernizácie technologického vybavenia. Ďalej je na trh uvedené rozšírenie rady ventilov RV 113 vo svetlostiach od DN 15 do DN 40 modernej koncepcie, určené ako variant ku staršej rade ventilov RV 103 a tiež sú postupne uvedené spätné ventily ZV 116, ZV 216 a ZV 226. V Rusku je dokončená transformácia dcérskej spoločnosti a vzniká tak firma OOO "LDM Promarmatura". Firma si pripomenula významné výročie - 100-ročnú tradíciu výroby armatúr v Českej Třebovej.

Rok 2010 je v znamení ďalších modernizácií výrobných budov a technológií. Z hľadiska výrobkov bolo uvedené na trh rozšírenie tlakových aj teplotných parametrov rady RD 122 a regulátor výstupného tlaku RD 122 V. Na trh sú uvedené spätné ventily ZV 226, ďalej ejektorový chladič pary CHPE a sú zahájené vývojové práce na nové rade regulačných ventilov RV 300.

V roku 2011 úspešne pokračujú rekonštrukčné práce v areáli firmy, ako z hľadiska stavebného, tak aj technologického. Svetlo sveta vidí doposiaľ najväčší regulačný ventil LDM. Jedná sa o doplnenie rady ventilov RV 200 o svetlosť DN 600. Ďalej vzniká seizmické prevedenie rady RV 2xx s názvom RV 2xx SP a sú predstavené prvé ventily z rady RV 300. LDM ďalej spoluzakladá spoločnosť Roučka armatury, a.s. so sídlom v Olomouci.

V roku 2012 firma úspešne recertifikuje systém riadenia kvality podľa ISO 9001 a je rozhodnuté o vybudovanie ďalších systémov riadenia spoločnosti podľa ISO 14001 a ISO 18001. Na trh je uvedená už ucelená rada RV 300 PN 63 v rozsahu svetlostí od DN 15 do DN 200, v prevedení prírubovom aj privarovacom, zároveň podľa EN aj ANSI noriem. Na trh ďalej smeruje aj tretia generácia vlastných pohonov ANT 3. Vzniká tiež seizmické prevedenie ventilov rady RV 300 SP.

V roku 2013 prebehol v LDM recertifikačný audit systému kvality podľa normy ISO 9001 a certifikácia nových systémov riadenia podľa ČSN EN ISO 14001 (Environmentálny systém riadenia) a podľa ČSN OHSAS 18001 (Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

V roku 2014 je uvedený na trh nový 3-cestný vysokotlakový ventil rady RV 504 a sú doplnené prevedenia ručných uzatváracích ventilov o návary tvrdokovom. Spoločnosť LDM Bratislava si pripomína 20 rokov od svojho vzniku organizáciu úspešných Firemných dní v najväčších mestách na Slovensku.

Progresívna armatúrka LDM spol. s r.o. Česká Třebová sa tak spolu so svojou dcérskou spoločnosťou LDM Bratislava s.r.o. a ostatnými dcérskymi spoločnosťami za veľmi krátku dobu svojho pôsobenia na trhu armatúr zaradila medzi renomovaných výrobcov a dodávateľov priemyselných armatúr.