•  
 •  
 •  
 •  

Servisné práce

LDM Bratislava s.r.o., Bratislava, Slovenská republika - obchodné a servisné zastúpenie výrobcu pre Slovenskú republiku

Firma LDM Bratislava s.r.o. na území Slovenskej republiky zabezpečuje okrem obchodných činností aj záručný a pozáručný servis armatúr LDM, repasie a nastavovanie armatúr LDM, dodávky originálnych náhradných dielov ako aj poradenskú činnosť v oblasti servisu priemyselných armatúr.

Vlastní servisní pracovníci vykonávajú servisné zásahy priamo u zákazníka resp. užívateľa armatúr LDM, čím odpadá nutnosť demontáže armatúry a prípadného odstavenia prevádzky. Na všetky činnosti súvisiace so servisom armatúr LDM vlastní spoločnosť LDM Bratislava s.r.o. oprávnenia a certifikáty.

LDM servis, spol. s r.o., Česká Třebová, Česká republika - špecializovaná servisná firma výrobcu

Záručný aj pozáručný servis výrobkov LDM je v SR aj v zahraničí zabezpečovaný okrem toho aj špecializovanou sesterskou spoločnosťou LDM servis, spol. s r.o. Česká Třebová.

Firma LDM servis, spol. s r.o. bola založená v roku 1997 ako dcérska spoločnosť firmy LDM, spol. s r.o. Česká Třebová. Sídlo firmy LDM servis je v areáli výrobného závodu LDM. Opravy armatúr a pohonov vykonáva vo vlastných priestoroch alebo priamo u zákazníka, a to po celom území SR aj v zahraničí. K zabezpečeniu poskytovaných služieb firma disponuje profesionálnym týmom pracovníkov, poskytujúcich kvalitný servis podľa požiadaviek. Spokojnosť zákazníkov podporuje solídne jednanie, dobrá organizovanosť, originálne náhradné diely a tiež technické zázemie materskej firmy.

LDM servis vlastní oprávnenie ITI Praha k vykonávaniu montáží, opráv, údržby, skúšok a potvrdzovania technickej dokumentácie o vykonanej oprave v rozsahu vyhradených technických zariadení atómových elektrární. Firma tiež vykonáva záručný a pozáručný servis pohonov nasledujúcich výrobcov: ZPA Pečky, ZPA Nová Paka, Ekorex+ Nová Paka, SPA Praha, Regada Prešov, Siemens, Belimo, Johnson Controls, Honeywell, Sauter, Auma, Schiebel, Rotork, Foxboro, EMG Drehmo. LDM servis je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008. 

Poskytované služby:

 • preventívne prehliadky, uvádzanie do prevádzky, nastavovanie armatúr a pohonov
 • predaj náhradných dielov
 • záručný a pozáručný servis armatúr z výrobného programu firmy LDM, spol. s r.o. Česká Třebová
 • servis výrobného programu bývalého podniku Sigma Česká Třebová (Armaturka a.s. Česká Třebová), tj. regulačné armatúry typu G, SRV, HU 02 až 08, IPV
 • zmeny Kvs, prietokových charakteristík, výmeny kuželiek a regulačných púzdier
 • navarovanie tesniacich plôch
 • technická pomoc
 • rekonštrukcia upchávok
 • generálne opravy
 • tlakové skúšky na skúšobni vrátane vystavenia skúšobného protokolu
 • záručný a pozáručný servis pohonov