•  
  •  
  •  
  •  

Priamočinný regulátor tlaku

Regulátor výstupného tlaku
RD 102 V
16
15 ÷ 50
T
Regulátor výstupného tlaku
RD 103 V
16
15 ÷ 50
F
Regulátor diferenčného tlaku
RD 102 D
16
15 ÷ 50
T
Regulátor diferenčného tlaku
RD 103 D
16
15 ÷ 50
F
Regulátor diferenčného tlaku BEE
RD 122 D
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulátor diferenčného tlaku s obmedzovačom prietoku BEE
RD 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulátor výstupného tlaku BEE
RD 122 V
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulátor diferenčného tlaku 200 line
RD 212 D
16, 25
65 ÷ 150
F
Regulátor diferenčného tlaku s obmedzovačom prietoku 200 line
RD 212 P
16, 25
65 ÷ 150
F
Regulátor výstupného tlaku 200 line
RD 212 V
16, 25
65 ÷ 150
F
Priamočinný prepúšťací ventil 200 line
RD 213 R
16, 25
65 ÷ 150
F
Regulátor vstupného tlaku 200 line
RD 213 S
16, 25
65 ÷ 150
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba