•  
 •  
 •  
 •  

Uzatvárací ventil

UV 3x0

UV 3x0

Uzatvárací ventil s pohonom

Pripojenie: W/F | PN: 63 (40) | DN: 15 ÷ 400


Regulačné ventily RV32x (Ex) a RV33x (Ex) sú jednosedlové armatúry určené k regulácii prietoku média a uzatváracie ventily UV320 (Ex) a UV330 (Ex) k uzatváraniu prietoku média. Vzhľadom k širokej škále použitých pohonov sú vhodné pre reguláciu pri nízkych aj vysokých tlakových spádoch pri najrozmanitejších prevádzkových podmienkach. Prietokové charakteristiky, Kvs súčinitele a netesnosť zodpovedajú medzinárodnym štandardom. Sú prispôsobené pre pripojenie elektromechanických pohonov, pneumatických pohonov a ručného kolesa.

Prevedenie ventilov:

 • RV3x0 - dvojcestný regulačný ventil priamy
 • RV3x0 Ex - dvojestný regulačný ventil priamy v Ex-ovom prevedení
 • RV3x2 - dvojcestný regulačný ventil priamy tlakovo odľahčený
 • RV3x2 Ex - dvojcestný regulačný ventil priamy tlakovo odľahčený v Ex-ovom prevedení
 • UV3x0 - uzatvárací ventil priamy
 • UV3x0 Ex - uzatvárací ventil priamy v Ex-ovom prevedení

Ovládanie ventilov:

 • elektromechanické pohony ZPA Nová Paka
 • elektromechanické pohony Regada Prešov
 • elektromechanické pohony ZPA Pečky
 • elektromechanické pohony Schiebel
 • elektromechanické pohony Auma
 • elektromechanické pohony Sipos Aktorik
 • elektromechanické pohony Rotork
 • elektromechanické pohony PS Automation
 • pneumatické pohony SPA Praha
 • pneumatické pohony Flowserve
 • ručné koleso

Použitie ventilov:

Ventily RV/UV3xx sú určené pre použitie v kúrenárskej a klimatizačnej technike, energetike a chemickom priemysle. Ventily RV/UV3xx Ex spĺňajú požiadavky II 1/2G IIB TX podľa ČSN EN 13463-1 (6/2009) a ČSN EN 1127-1 (5/2008) a v spojení s vhodnými pohonmi sú určené na použitie v plynárenstve a chemickom priemysle. Podľa prevádzkových podmienok je možné použiť prevedenie ventilov z oceľoliatiny a z austenitickej nerezovej oceli.

Pracovné médiá:

Ventily rady RV/UV3xx sú určené k regulácii (RV3xx) resp. k uzatváraniu (UV3x0) prietoku a tlaku kvapalín, plynov a pár, ako je voda, vodná para, vzduch a iné médiá kompatibilné s materiálom telesa a vnútorných častí armatúry. Ventily rady RV/UV3xx Ex sú určené k regulácii a uzatváraniu prietoku a tlaku technických a vykurovacích plynov a horľavých kvapalín. Pre kvalitnú a spoľahlivú reguláciu výrobca doporučuje zaradiť do potrubia pred ventil filter mechanických nečistôt, alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť, že regulované médium neobsahuje abrazívne prímesi alebo iné mechanické nečistoty.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada RV/UV320 (Ex) RV/UV330 (Ex)
Prevedenie Regulačný/uzatvárací ventil dvojcestný, priamy, jednosedlový
Rozsah svetlostí DN 15 ÷ 400
Menovitý tlak PN 63 (PN 40 len v privarovacom prevedení)
Materiál telesa Liata oceľ
1.0619 (GP240GH)
1.7357 (G17CrMo5-5)
Liata koróziivzdorná oceľ
1.4581
(GX5CrNiMoNb19-11-2)
Materiál sedla:
DN 15 ÷ 50
DN 65 ÷ 400
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4571 / 17 348.4
1.4571 / 17 348.4
Materiál kuželky:
DN 15 ÷ 65
DN 80 ÷ 150
DN 200 ÷ 400
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4021 / 17 027.6
1.4021 / 17 022.6
DIN W.Nr./ČSN
1.4581 / 42 2941.4
1.4581 / 42 2941.4
1.4581 / 42 2941.4
Rozsah pracovných teplôt -10 ÷ +550°C
Stavebné dĺžky Rada 2 pre prírubové prevedenie podľa ČSN EN 558+A1 (5/2012)
Rada 73 pre privarovacie prevedemie podľa ČSN EN 12982 (1/2011)
Pripojovacie príruby Podľa ČSN EN 1092-1+A1 (7/2013)
Tesniace plochy prírub Typ B1 (hrubá tesniaca lišta), Typ B2 (hladká tesniaca lišta), Typ F (výkružok), Typ D (drážka) podľa ČSN EN 1092-1+A1 (7/2013) (DN 250 ÷ 400 len v priavarovacom prevedení)
Privarovacie konce Konce pre privarenie na tupo ČSN EN 12627-2 (8/2000)
Typ kuželky Valcová s výrezmi, tvarovaná, dierovaná
Prietoková charakteristika Lineárna, rovnopercentná, LDMspline®, parabolická, uzatváracia
Hodnoty Kvs 0,01 ÷ 1600 m3/hod
Netesnosť Trieda III.podľa ČSN EN 1349 (7/2010) (< 0,1% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-kov
Trieda IV.podľa ČSN EN 1349 (7/2010) (< 0,01% Kvs) pre uzatváracie ventily
Netesnosť prevedenia Ex Stupeň netesnosti 6 podľa ČSN 13 3060 (6/1979) - časť 2
Regulačný pomer r  50 : 1
Upchávkové tesnenie DRSpack® (PTFE) ... tmax=260°C
Expandovaný grafit ... tmax=550°C
Vlnovec (DN 15 ÷ 150) ... tmax=550°C
Konštrukčná rada RV322 (Ex) RV332 (Ex)
Prevedenie Regulačný ventil dvojcestný, priamy, jednosedlový, tlakovo odľahčený
Rozsah svetlostí DN 25 ÷ 400
Menovitý tlak PN 63 (PN 40 len v privarovacom prevedení)
Materiál telesa Liata oceľ
1.0619 (GP240GH)
1.7357 (G17CrMo5-5)
Liata koróziivzdorná oceľ
1.4581
(GX5CrNiMoNb19-11-2)
Materiál sedla:
DN 25 ÷ 50
DN 65 ÷ 400
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4571 / 17 348.4
1.4571 / 17 348.4
Materiál kuželky:
DN 25 ÷ 65
DN 80 ÷ 150
DN 200 ÷ 400
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4021 / 17 027.6
1.4021 / 17 022.6
DIN W.Nr./ČSN
1.4581 / 42 2941.4
1.4581 / 42 2941.4
1.4581 / 42 2941.4
Rozsah pracovných teplôt -10 ÷ +550°C
Stavebné dĺžky Rada 2 pre prírubové prevedenie podľa ČSN EN 558+A1 (5/2012)
Rada 73 pre privarovacie prevedemie podľa ČSN EN 12982 (1/2011)
Pripojovacie príruby Podľa ČSN EN 1092-1+A1 (7/2013)
Tesniace plochy prírub Typ B1 (hrubá tesniaca lišta), Typ B2 (hladká tesniaca lišta), Typ F (výkružok), Typ D (drážka) podľa ČSN EN 1092-1+A1 (7/2013) (DN 250 ÷ 400 len v priavarovacom prevedení)
Privarovacie konce Konce pre privarenie na tupo ČSN EN 12627-2 (8/2000)
Typ kuželky Valcová s výrezmi, dierovaná
Prietoková charakteristika Lineárna, rovnopercentná, LDMspline®, parabolická
Hodnoty Kvs 1,6 ÷ 1600 m3/hod
Netesnosť Trieda III.podľa ČSN EN 1349 (7/2010) (< 0,1% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-kov
Trieda IV.podľa ČSN EN 1349 (7/2010) (< 0,01% Kvs) pre uzatváracie ventily
Netesnosť prevedenia Ex Stupeň netesnosti 6 podľa ČSN 13 3060 (6/1979) - časť 2
Regulačný pomer r  50 : 1
Upchávkové tesnenie DRSpack® (PTFE) ... tmax=260°C
Expandovaný grafit ... tmax=550°C
Vlnovec (DN 25 ÷ 150) ... tmax=550°C

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Uzatvárací ventil s pohonom
UV 2x0
16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Uzatvárací ventil s pohonom
UV 3x0
63 (40)
15 ÷ 400
W/F
Uzatvárací ventil ručný
UV 116
16
15 ÷ 300
F
Uzatvárací ventil ručný
UV 216
25
15 ÷ 200
F
Uzatvárací ventil ručný
UV 2x6
16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Uzatvárací ventil ručný s návarom tvrdokovu
UV 2x7
16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Uzatvárací ventil ručný/s pohonom
UV 526
63,100,160
10 ÷ 65
W/F
uzatvárací ventil ručný
UKONČENÁ VÝROBA
V 46
400
6, 10
W
Uzatvárací ventil pre atómové elektrárne
A 10
40 ÷ 200
10
W

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Uzatvárací ventil s pohonom
SV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba