•  
 •  
 •  
 •  

Uzatvárací ventil

UV 2x0

UV 2x0

Uzatvárací ventil s pohonom

Pripojenie: F | PN: 16, 25, 40 | DN: 15 ÷ 400


Regulačné ventily RV/UV 2x0 (Ex) sú jednosedlové armatúry určené k regulácii a uzatváraniu prietoku média. Vzhľadom k širokej škále použitých pohonov sú vhodné pre reguláciu pri nízkych aj vysokých tlakových spádoch pri najrozmanitejších prevádzkových podmienkach. Prietokové charakteristiky, Kvs súčinitele a netesnosť zodpovedajú medzinárodnym štandardom. Sú prispôsobené pre pripojenie elektrohydraulických pohonov so zabezpečovacou funkciou (pri výpadku elektrickej energie ventil uzatvorí prietok média).

Prevedenie ventilov:

 • RV 2x0 - dvojcestný regulačný ventil
 • RV 2x0 Ex - dvojestný regulačný ventil v Ex-ovom prevedení
 • RV 2x0 SP - dvojcestný regulačný ventil v seizmickom prevedení
 • UV 2x0 - uzatvárací ventil
 • UV 2x0 Ex - uzatvárací ventil v Ex-ovom prevedení
 • UV 2x0 SP - uzatvárací ventil v seizmickom prevedení

Ovládanie ventilov:

 • elektromechanické pohony Ekorex+
 • elektromechanické pohony ZPA Nová Paka
 • elektromechanické pohony Regada Prešov
 • elektromechanické, elektrohydraulické a pneumatické pohony Johnson Controls
 • elektromechanické pohony Schiebel
 • elektromechanické pohony Auma
 • elektromechanické pohony EMG-Drehmo
 • elektromechanické pohony Rotork
 • elektromechanické pohony ZPA Pečky
 • pneumatické a elektrohydraulické pohony SPA Praha
 • pneumatické pohony Foxboro
 • ručné koleso

Použitie ventilov:

Tieto ventily sú určené pre použitie v kúrenárskej a klimatizačnej technike, energetike a chemickom priemysle. Podľa prevádzkových podmienok je možné použiť prevedenie ventilov z tvárnej liatiny, oceľoliatiny a z austenitickej nerezovej oceli. Ventily RV/UV 2x0 Ex spĺňajú požiadavky II 1G IIB podľa ČSN-EN 50014 a v spojení s vhodnými pohonmi sú určené na použitie v plynárenstve a chemickom priemysle.

Pracovné médiá:

Ventily rady RV/UV 2x0 sú určené k regulácii (RV 2x0) resp. k uzatváraniu (UV 2x0) prietoku a tlaku kvapalín, plynov a pár, ako je voda, para, vzduch a iné médiá kompatibilné s materiálom telesa a vnútorných častí armatúry. Použitie ventilov z tvárnej liatiny (RV/UV 210) na paru je limitované nasledujúcimi parametrami. Para musí byť prehriata (suchosť na vstupe x >= 0,98) a vstupný pretlak p1 <= 0,4 MPa pri nadkritickom tlakovom spáde, respektíve p2 <= 1,6 MPa pri podkritickom tlakovom spáde. V prípade, že sú tieto parametre média prekročené, je nutné použiť teleso ventilu z oceľoliatiny (RV/UV 220). Ventily rady RV/UV 2x0 Ex sú určené k regulácii a uzatváraniu prietoku a tlaku technických a vykurovacích plynov a horľavých kvapalín. Pre kvalitnú a spoľahlivú reguláciu výrobca doporučuje zaradiť do potrubia pred ventil filter mechanických nečistôt, alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť, že regulované médium neobsahuje abrazívne prímesi alebo iné mechanické nečistoty.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada RV/UV 210 (Ex) RV/UV 220 (Ex) RV/UV 230 (Ex)
Prevedenie Jednosedlový regulačný (uzatvárací) ventil dvojcestný
Rozsah svetlostí DN 15÷150 DN 200÷400 DN 15 ÷ 400
Menovitý tlak PN 16 a 40 PN 16 PN 16, 25, 40
Materiál telesa Tvárna liatina
EN-JS 1025
(EN-GJS-400-10-LT)
Liata oceľ
1.0619 (GP240GH)
1.7357 (G17CrMo5-5)
Liata koróziivzdorná oceľ
1.4581
(GXCrNiMoNb19-11-2)
Materiál sedla:
DN 15 - 50
DN 65 - 400
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4027 / 42 2906.5 
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4571 / 17 347.4
1.4581 / 42 2941.4
Materiál kuželky:
DN 15 - 65
DN 80 - 150
DN 200 - 400
DIN W.Nr./ČSN
1.4021 / 17 027.6
1.4027 / 42 2906.5
1.4021 / 17 022.6
DIN W.Nr./ČSN
1.4021 / 17 027.6
1.4027 / 42 2906.5
1.4021 / 17 022.6
DIN W.Nr./ČSN
1.4571 / 17 348.4
1.4581 / 42 2941.4
1.4581 / 42 2941.4
Rozsah pracovných teplôt -20 ÷ 300°C -20 ÷ 500°C -20 ÷ 400°C
Stavebné dĺžky Rada 1 podľa ČSN EN 558-1 (3/1997)
Pripojovacie príruby Podľa ČSN-EN 1092-2 (1/1999) Podľa ČSN-EN 1092-1 (2/2003)
Tesniace plochy prírub Typ B1 (hrubá tesniaca lišta) podľa ČSN-EN 1092-2 (1/1999) Typ B1 (hrubá tesniaca lišta) alebo Typ F (výkružok) alebo Typ D (drážka) podľa ČSN-EN 1092-1 (2/2003) 
Typ kuželky Valcová s výrezmi, tvarovaná, dierovaná
Prietoková charakteristika Lineárna, rovnopercentná, LDMspline®, parabolická, uzatváracia
Hodnoty Kvs 0,1 ÷ 1600 m3/hod
Netesnosť Trieda III.podľa ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0,1% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-kov
Trieda IV.podľa ČSN-EN 1349 (5/2001)(< 0,01% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-PTFE
Trieda IV.podľa ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0,01% Kvs) pre uzatváracie ventily
Netesnosť prevedenia Ex Stupeň netesnosti 6 podľa ČSN 13 1060 (6/1979) - časť 2 
Regulačný pomer r  50 : 1
Upchávkové tesnenie O - krúžok EPDM tmax=140°C
DRSpack® tmax=260°C
Expandovaný grafit, Vlnovec tmax=500°C

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Uzatvárací ventil s pohonom
UV 2x0
16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Uzatvárací ventil s pohonom
UV 3x0
63 (40)
15 ÷ 400
W/F
Uzatvárací ventil ručný
UV 116
16
15 ÷ 300
F
Uzatvárací ventil ručný
UV 216
25
15 ÷ 200
F
Uzatvárací ventil ručný
UV 2x6
16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Uzatvárací ventil ručný s návarom tvrdokovu
UV 2x7
16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Uzatvárací ventil ručný/s pohonom
UV 526
63,100,160
10 ÷ 65
W/F
uzatvárací ventil ručný
UKONČENÁ VÝROBA
V 46
400
6, 10
W
Uzatvárací ventil pre atómové elektrárne
A 10
40 ÷ 200
10
W

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Uzatvárací ventil s pohonom
SV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba