•  
 •  
 •  
 •  

Elektrický pohon

ANT 40

ANT 40

Elektromechanický pohon pre ventily RV 113 a RV 2xx

Napájanie: 24/230V | Riadenie: 3-bod/0÷10V/4÷20mA


Elektromechanické pohony ANT 40 sú určené pre ovládanie regulačných ventilov LDM rady RV 113 , RV/HU 2x1, RV/HU 2x3 a RV 2x5. Pohon sa skladá z krytu zo samozhášavého plastu, ktorý obsahuje krokový motor, riadiacu elektroniku a technulógiou SUT, signalizačné LED diódy a bezúdržbovú prevodovku zo sintrovanej oceli. Spojenie s ventilom je zabezpečené pomocou stĺpkov z nerezu a montážnym strmeňom zo zliatiny ľahkého kovu.

Prevedenie pohonov:

 • prevedenie
  • ANT 40.11 - bez bezpečnostnej funkcie
  • ANT 40.11S - nepriama bezpečnostná funkcia
  • ANT 40.11R - priama bezpečnostná funkcia
 • napájanie
  • 230 V AC
  • 24 V AC
  • 24 V DC
 • riadenie
  • 2-bodové
  • 3-bodové
  • 0 ÷ 10 V
  • 4 ÷ 20 mA

Použitie pohonov:

Pohony v komplete s ventilmi LDM sú predovšetkým určené pre použitie v kúrenárskych, klimatizačných a chladiacich sústavách. Podľa spôsobu pripojenia môže byť pohon použitý ako spojitý alebo 2-bodový alebo 3-bodový. Ručné prestavovanie sa vykonáva pomocou vonkajšej kľuky. Pri odpojenej kľuke je odpojený motor. Po jej spätnom zaklopení nabehne pohon späť do žiadaného nastavenia.

Vlastnosti pohonov:

 • elektronické vypnutie odvodené od prestavnej sily prostredníctvom dorazov v prístroji alebo ventilu
 • automatické prispôsobenie zdvihu ventilu
 • kódovací prepínač pre voľbu charakteristiky a prestavnej doby
 • kľuka pre ručné prestavovanie s vyradením motoru a ako podnet k novej inicializácie
 • možnosť zmeny smeru pôsobenia riadiaceho signálu
 • technológia SUT pohon je možné ovládať regulátormi so spojitým alebo kontaktným výstupom, napájanie pohonu je voliteľné, rýchlosť prestavenia je voliteľná, výstupná charakteristika je voliteľná
 • funkcie pohonu
  • priama (NO) - je také prevedenie pohonu, u ktorého pri výpadku elektrickej energie dôjde k vysunutiu tiahla z modulu pohonu a tým pádom dôjde u ventilu k otvoreniu priamej cesty
  • nepriama (NC) - je také prevedenie pohonu, u ktorého pri výpadku elektrickej energie dôjde k zasunutiu tiahla do modulu pohonu a tým pádom dôjde u ventilu k uzavretiu priamej cesty

Technická charakteristika pohonov

Typ ANT 40.11
Prevedenie  elektrický pohon s technológiou SUT
Napájacie napätie  24 V AC, 24 V DC  230 V AC
Frekvencia 50 Hz
Riadenie 0÷10 V, 4÷20 mA, 3-bodové, 2-bodové
Príkon 18 VA
Menovitá sila 2500 N
Nominálny zdvih 20 a 40 mm
Doba prechodu nastaviteľná 2, 4, 6 mm/s
Bezpečnostná funkcia -
Krytie IP 65
Maximálna teplota média 200°C, s medzikusom až 240°C
Prípustná teplota okolia -10 ÷ +55°C
Prípustná vlhkosť okolia < 95 % relatívna vlhkosť
Hmotnosť 4,5 kg
Voliteľné príslušenstvo viď. dodatková tabuľka
Typ ANT 40.11S ANT 40.11R
Prevedenie elektrický pohon s technológiou SUT a spätnou pružinou
Napájacie napätie 24 V AC, 24 V DC 230 V AC 24 V AC, 24 V DC 230 V AC
Frekvencia 50 Hz
Riadenie 0÷10 V, 4÷20 mA, 3-bodové, 2-bodové
Príkon  za prevádzky 20 VA, v kľude 7 VA
Menovitá sila 2000 N
Nominálny zdvih 20 a 40 mm
Doba prechodu nastaviteľná 2, 4, 6 mm/s
Doba prechodu BF podľa zdvihu 15÷30 s
Bezpečnostná funkcia nepriama (NC) priama (NO)
Krytie IP 66
Maximálna teplota média 200°C, s medzikusom až 240°C
Prípustná teplota okolia -10 ÷ +55°C
Prípustná vlhkosť okolia < 95 % relatívna vlhkosť
Hmotnosť 6,1 kg
Voliteľné príslušenstvo viď. dodatková tabuľka
Typ voliteľné príslušenstvo k pohonom ANT 40
0313529 001 jednotka zmeny rozsahu a smeru pôsobenia riadiaceho signálu
0372332 001 zásuvný modul pre napájanie 230 V AC, príkon 2VA
0372333 001 pomocný prepínací kontakt dvojitý 5(2) A, 12÷250 V, 3(1) A, 12÷25 V AC
0372333 002 pom. prepín. kontakt dvojitý zlatý od 1 mA, max. 30 V, 3(1) A, 12÷25 V AC
0372334 001 potenciometer 200 Ohm, 1 W, 24 V  
0372334 002 potenciometer 130 Ohm, 1 W, 24 V
0372334 006 potenciometer 1000 Ohm, 1 W, 24 V
0372336 910 medzikus pre médiá 200÷240°C
0386263 001 káblová prechodka M16×1,5
0386263 002 káblová prechodka M20×1,5 (1 ks prechodnky štandardne súčasť pohonu)

Dokumenty


Elektromechanický pohon pre ventily RV 111
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ANT 3-5)
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 5
Elektromechanický pohon pre ventily RV 122
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ANT 3-11)
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 11
Elektromechanický pohon pre ventily RV 111
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 3-5
Elektromechanický pohon pre ventily RV 122
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 3-11
Elektromechanický pohon pre ventily RV 113 a RV 2xx
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 40