•  
 •  
 •  
 •  

Elektrický pohon

ANT 3-11

ANT 3-11

Elektromechanický pohon pre ventily RV 122

Napájanie: 24/230V | Riadenie: 3-bod/0÷10V/4÷20mA


Elektromechanické pohony ANT 3-5 sú určené pre ovládanie regulačných ventilov LDM rady RV 111 COMAR line, ANT 3-11 sú určené pre ovládanie regulačných ventilov LDM rady RV 122 BEE line. Konštrukcia pripojenia na ventil zaisťuje nulovú vôľu medzi tiahlom pohonu a ventilu a tým je daná dokonalá regulačná schopnosť aj pri minimálnych zmenách polohy. Pohony sú samoadaptívne, krajné polohy sú obmedzené vlastným zdvihom ventilu. Všetky typy pohonov sú vybavené ručným kolesom pre núdzové ovládanie. Verzia označená SC obsahuje elektronicky riadenú núdzovú funkciu, ktorá je aktivovaná výpadkom napájania na určenej svorke resp. výpadkom napájania. Zdrojom energie pre zabezpečenie núdzovej funkcie je sada kondenzátorov, ktoré sú za prevádzky trvale dobíjané.

Prevedenie pohonov:

 • napájanie
  • 230 V AC
  • 24 V AC/DC
 • riadenie
  • 3-bodové
  • 0 ÷ 10 V
  • 2 ÷ 10 V
  • 0 ÷ 20 mA
  • 4 ÷ 20 mA
 • núdzová funkcia

Použitie pohonov:

Pohony v komplete s ventilmi LDM sú predovšetkým určené pre použitie v kúrenárskych, klimatizačných a chladiacich sústavách. Tu môže byť vhodne využitá kombinácia regulačnej charakteristiky LDMspline® optimalizovanej pre procesy prenosu tepla s presnosťou a spoľahlivosťou funkcie danej jednoduchou mechanickou konštrukciou pohonu. V niektorých aplikáciách je možné uplatniť núdzovú funkciu pohonu, ktorá v prípade výpadku napätia na určenej svorke pohonu prestaví ventil do dopredu definovanej polohy.

Vlastnosti pohonov:

 • jednoduchá montáž na ventil bez potreby nastavovania, bez použitia náradia
 • samoadaptívna funkcia presne vymedzí rozsah zdvihu pohonu podľa krajných hodnôt polôh zdvihu ventilu
 • ručné koleso pre núdzové ovládanie
 • ukazovateľ zdvihu pre informáciu o okamžitom stave otvorenia ventilu
 • možnosť vybavenia odporovou spätnou väzbou alebo nastaviteľným spínačom (pri pohonoch s trojbodovým riadením)
 • inteligentné mikroprocesorové riadenie (pri pohonoch s núdzovou funkciou a priamym riadením)
 • automatické detekovanie vniknutej nečistoty medzi sedlo a kuželku ventilu vrátane algoritmu pre samočistiacu funkciu (pri pohonoch s priamym riadením)
 • možnosť voľby cieľovej polohy núdzovej funkcie v rozsahu 0÷100% zdvihu (pri pohonoch s priamym riadením a núdzovou funkciou)
 • možnosť prečítania histórie a diagnostika poruchových stavov (pri prevedení s mikroprocesorom)
 • vysoká prevádzková spoľahlivosť a životnosť vďaka sofistikovanej konštrukcii a voľbe kvalitných kovových materiálov pri mechanicky zaťažených dieloch
 • spätná väzba napäťovým alebo prúdovým signálom (pri prevedení s mikroprocesorom)
 • možnosť digitálneho riadenia (protokol MODBUS)
 • užívateľské nastavenie pásma necitlivosti a potlačenie nuly riadiaceho signálu

Technická charakteristika pohonov

Konštrukčná rada ANT 3-11.10 ANT 3-11.11  ANT 3-11.10SC ANT 3-11.11SC ANT 3-11.12SC
Napájacie napätie 24 V AC 24 V AC/DC
Frekvencia 50 Hz
Riadenie 3-bodové 0÷10 V
4÷20 mA
3-bodové 0÷10 V
4÷20 mA
3-bodové
Príkon 1,5 VA 14 VA
Menovitá sila 300 N + 30%
Nominálny zdvih 11 mm
Prestavná doba 50 Hz 66 s 10 s 66 s 10 s 25 s
Núdzová funkcia - - 15 s 15 s 15 s
Spätná väzba 100 Ω 
1 kΩ
0(2)÷10 V
0(4)÷20 mA
Nastaviteľný spínač PS1 - - - -
Impedacia vstupu riadiaceho signálu - >=
10 kΩ (V)
250 Ω (mA)
- >=
10 kΩ (V)
250 Ω (mA)
-
Krytie IP 54 (IEC 60529)
Maximálna teplota média 150°C
Prevádzková tep. okolia -5 ÷ +55°C
Prípustná vlhkosť okolia 5 ÷ 95 % relatívnej vlhkosti
Skladovacie podmienky -15 ÷ +55°C, 5 ÷ 95 % relatívnej vlhkosti
Hmotnosť  0,8 kg
Konštrukčná rada ANT 3-11.20 ANT 3-11.21 ANT 3-11.20SC ANT 3-11.21SC
Napájacie napätie 230 V AC
Frekvencia 50 Hz
Riadenie 3-bodové 0÷10 V
4÷20 mA
3-bodové 0÷10 V
4÷20 mA
Príkon 3 VA 10 VA
Menovitá sila 300 N + 30%
Nominálny zdvih 11 mm
Prestavná doba 50 Hz 66 s 10 s 66 s 25 s
Núdzová funkcia - - 15 s 15 s
Spätná väzba 100 W
1 kW 
0(2)÷10 V
0(4)÷20 mA
Nastaviteľný spínač PS1 - - -
Impedacia vstupu riadiaceho signálu - >=
10 kΩ (V)
250 Ω (mA)
- >=
10 kΩ (V)
250 Ω (mA)
Krytie IP 54 (IEC 60529)
Maximálna teplota média 150°C
Prevádzková tep. okolia -5 ÷ +55°C
Prípustná vlhkosť okolia 5 ÷ 95 % relatívnej vlhkosti
Skladovacie podmienky -15 ÷ +55°C, 5 ÷ 95 % relatívnej vlhkosti
Hmotnosť  0,7 kg 0,8 kg

Dokumenty


Elektromechanický pohon pre ventily RV 111
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ANT 3-5)
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 5
Elektromechanický pohon pre ventily RV 122
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ANT 3-11)
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 11
Elektromechanický pohon pre ventily RV 111
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 3-5
Elektromechanický pohon pre ventily RV 122
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 3-11
Elektromechanický pohon pre ventily RV 113 a RV 2xx
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 40