•  
 •  
 •  
 •  

Elektrický pohon

ANT 11

ANT 11

Elektromechanický pohon pre ventily RV 122
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ANT 3-11)

Napájanie: 24/230V | Riadenie: 3-bod/0÷10V/4÷20mA


Elektromechanické pohony ANT 5 sú určené pre ovládanie regulačných ventilov LDM rady RV 111 COMAR line, ANT11 sú určené pre ovládanie regulačných ventilov LDM rady RV 122 BEE line. Konštrukcia pripojenia na ventil zaisťuje nulovú vôľu medzi tiahlom pohonu a ventilu a tým je daná dokonalá regulačná schopnosť aj pri minimálnych zmenách polohy. Pohony sú samoadaptívne, krajné polohy sú obmedzené vlastným zdvihom ventilu. Všetky typy pohonov sú vybavené ručným kolesom pre núdzové ovládanie.

UKONČENÁ VÝROBA (nahradené novými elektromechanickými pohonmi ANT 3-5 a ANT 3-11)

Prevedenie pohonov:

 • napájanie
  • 230 V
  • 24 V
 • riadenie
  • 3-bodové
  • 0 ÷ 10 V
  • 2 ÷ 10 V
  • 0 ÷ 20 mA
  • 4 ÷ 20 mA
 • núdzová funkcia

Použitie pohonov:

Pohony v komplete s ventilmi LDM sú predovšetkým určené pre použitie v kúrenárskych, klimatizačných a chladiacich sústavách. Tu môže byť vhodne využitá kombinácia regulačnej charakteristiky LDMspline® optimalizovanej pre procesy prenosu tepla s presnosťou a spoľahlivosťou funkcie danej jednoduchou mechanickou konštrukciou pohonu. V niektorých aplikáciách je možné uplatniť núdzovú funkciu pohonu, ktorá v prípade výpadku napätia na určenej svorke pohonu prestaví ventil do dopredu definovanej polohy.

Vlastnosti pohonov:

 • jednoduchá montáž na ventil bez potreby nastavovania, bez použitia náradia
 • samoadaptívna funkcia presne vymedzí rozsah zdvihu pohonu podľa krajných hodnôt polôh zdvihu ventilu
 • ručné koleso pre núdzové ovládanie
 • ukazovateľ zdvihu pre informáciu o okamžitom stave otvorenia ventilu
 • možnosť vybavenia odporovou spätnou väzbou (pri pohonoch s trojbodovým riadením)
 • inteligentné mikroprocesorové riadenie (pri pohonoch s núdzovou funkciou a priamym riadením)
 • automatické detekovanie vniknutej nečistoty medzi sedlo a kuželku ventilu vrátane algoritmu pre samočistiacu funkciu (pri pohonoch s priamym riadením)
 • možnosť voľby východzej polohy v rozsahu 0÷100 % zdvihu (pri pohonoch s priamym riadením a núdzovou funkciou)
 • možnosť prečítania histórie a diagnostika poruchových stavov (pri prevedení s mikroprocesorom)
 • vysoká prevádzková spoľahlivosť a životnosť vďaka sofistikovanej konštrukcii a voľbe kvalitných kovových materiálov pri mechanicky zaťažených dieloch

Technická charakteristika pohonov

Konštrukčná rada ANT 11.10 ANT 11.11 ANT 11.20 ANT 11.10S ANT 11.11S ANT 11.12S
Napájacie napätie 24 V AC ± 10% 230 V AC ± 10% 24 V AC ± 10%
Frekvencia 50 Hz
Riadenie 3-bodové 0÷10V 4÷20mA 3-bodové 3-bodové 0÷10 V 3-bodové
Príkon 1,5 VA 7,0 VA 3,0 VA 7,0 VA 7,0 VA 7,0 VA
Menovitá sila  300 N ± 15%
Nominálny zdvih 11 mm
Prestavná doba 50 Hz 66 s 25 s 66 s 66 s 25 s 25 s
Núdzová funkcia - - - 15 s 15 s 15 s
Spätná väzba 100 Ω 
1 kΩ
- 100 Ω 
1kΩ
100 Ω 
1 Ω
- 100 Ω 
1 kΩ
Impedacia vstupu riadiaceho signálu - >=
10 kΩ (V)
250 Ω (A)
- - >=
10 kΩ (V)
250 Ω (A)
-
Krytie IP 54 (IEC 60529)
Maximálna teplota média 150°C
Prevádzková tep. okolia -5 ÷ +55°C
Prípustná vlhkosť okolia 5 ÷ 95 % relatívna vlhkosť
Skladovacie podmienky -15 ÷ +55°C, 5 ÷ 95 % relatívna vlhkosť
Hmotnosť 0,55 kg 0,7 kg
Voliteľné príslušenstvo spätná väzba - treba špecifikovať v objednávke

Dokumenty


Elektromechanický pohon pre ventily RV 111
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ANT 3-5)
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 5
Elektromechanický pohon pre ventily RV 122
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ANT 3-11)
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 11
Elektromechanický pohon pre ventily RV 111
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 3-5
Elektromechanický pohon pre ventily RV 122
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 3-11
Elektromechanický pohon pre ventily RV 113 a RV 2xx
24/230V
3-bod/0÷10V/4÷20mA
ANT 40