•  
  •  
  •  
  •  

Regulačný ventil

RV 122 R

RV 122 R

Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE line

Pripojenie: T/W/F | PN: 25 | DN: 15 ÷ 50


Ventily RV 122 BEE sú regulačné ventily s tlakovo vyváženou kuželkou kompaktnej konštrukcie s vonkajšími pripojovacími závitmi. Ventily RV 122 P sú naviac vybavené mechanizmom pre obmedzenie prietoku. Toto prevedenie ventilov umožňuje aj pri nízkych silách použitých pohonov reguláciu pri vysokých tlakových spádoch. Vyznačujú sa minimálnymi stavebnými rozmermi a hmotnosťou, kvalitnou regulačnou funkciou a vysokou tesnosťou v zatvorenom stave. Vďaka jedinečnej prietokovej charakteristike LDMspline®, optimalizovanej pre reguláciu termodynamických dejov, sú ideálne pre použitie v kúrenárskych a klimatizačných zariadeniach.

Vzhľadom k prepracovanej konštrukcii vnútorných dielov a vysokej životnosti upchávky spĺňajú všetky požiadavky potrebné pre dlhodobú bezúdržbovú prevádzku. Ventil je vďaka svojmu kompaktnému prevedeniu základným prvkom stavebnicového radu BEE line.

Prevedenie ventilov:

  • RV 122 R - regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
  • RV 122 P - regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený s obmedzovačom prietoku

Súčasťou dodávky ventilov sú pripojovacie konce, umožňujúce alternatívne závitové, prírubové alebo privarovacie pripojenie armatúry do potrubia a umožňujúce rýchlu a bezproblémovú montáž na zariadenie.

Ovládanie ventilov:

Integrované obmedzenie prietoku je realizované nezávislým regulačným mechanizmom s ručným ovládaním.

Použitie ventilov:

Použité materiály škrtiaceho systému, ktorý je tvorený kuželkou z kvalitnej koróziivzdornej ocele a mäkkými tesniacimi elementmi zabezpečujúcimi hermetickú tesnosť, umožňujú prevádzku týchto armatúr nielen v bežných teplovodných a horúcovodných regulačných okruhoch v kúrenárstve, ale tiež v prevádzkach s niektorými charakteristickými vlastnosťami médií, ako sú napr. chladiarenstvo a klimatizačná technika a tam, kde sa požaduje nastavenie presnej hodnoty prietoku. Obmedzovač prietoku umožňuje presne nastaviť menovitý prietok armatúrou nezávisle na zvolenej hodnote Kvs.

Pracovné médiá:

Ventily RV 122 sú vhodné pre použitie v zariadeniach, kde je regulovaným médiom voda alebo vzduch. Ďalej sú vhodné pre chladiace zmesi a ďaľšie neagresívne kvapalné a plynné médiá v rozsahu teplôt +2°C ÷ +150°C. Tesniace plochy škrtiaceho systému sú odolné voči běžným kalom a nečistotám média, pri výskyte abrazívnych prímesí je však nutné do potrubia pred ventil umiestniť filter pre zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej funkcie a tesnosti.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčný rad RV 122 R RV 122 P
Prevedenie Dvojcestný, tlakovo vyvážený regulačný ventil priamy Dvojcestný, tlakovo vyvážený regulačný ventil priamy s obmedzovačom prietoku
Rozsah svetlostí DN 15 ÷ 50
Menovitý tlak PN 25
Materiál telesa Tvárna liatina EN-JS 1030
Materiál kuželky Koróziivzdorná oceľ 1.4006 / 17 027.6
Materiál sedla Koróziivzdorná oceľ 1.4021 / 17 022.6
Materiál tiahla Koróziivzdorná oceľ 1.4305
Tesnenie v sedle EPDM
Tesnenie upchávkové EPDM
Rozsah pracovných teplôt +2 ÷ +150°C
Pripojenie Nátrubok s vonkajším závitom + závitové šróbenie
Príruba s hrubou tesniacou lištou
Nátrubok s vonkajším závitom + privarovacie šróbenie
Materiál privarovacích nátrubkov DN 15 ÷ 32 ... 1.0036 / 11 373.0
DN 40 a 50 ... 1.0308 / 11 353.0
Typ kuželky Tvarovaná s mäkkým tesnením v sedle
Prietoková charakteristika LDMspline®
Hodnoty Kvs 0,16 ÷ 40 m3/hod 0,16 ÷ 35 m3/hod
Netesnosť Trieda IV.-S1 podľa ČSN-EN 1349 (5/2001) (<0,0005 % Kvs)
Regulačný pomer r min 50 : 1

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený (EH pohony)
RV 113 L
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE line
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený s obmedzovačom prietoku BEE line
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
10, 16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
10, 16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
10, 16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 701)
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 702)
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba