•  
 •  
 •  
 •  

Regulačný ventil

RV 113 M

RV 113 M

Regulačný ventil trojcestný

Pripojenie: F | PN: 6, 16, 25 | DN: 15 ÷ 150


Regulačné prírubové ventily RV113R a RV113L sú dvojcestné ventily (DN 15 ÷ DN 25) a dvojcestné tlakovo vyvážené ventily (DN 32 ÷ DN 150). Toto prevedenie ventilov umožňuje aj pri nízkych silách použitých pohonov reguláciu pri vysokých tlakových spádoch. Ventily majú zaručenú vysokú tesnosť uzáveru. Regulačné prírubové ventily RV113M a RV113S sú trojcestné ventily so zmiešavacou alebo rozdelovacou funkciou s vysokou tesnosťou uzáveru, určené k regulácii a uzatváraniu prietoku média. Vďaka jedinečnej prietokovej charakteristike LDMspline®, optimalizovanej pre reguláciu termodynamických dejov, sú ideálne pre použitie v kúrenárskych a klimatizačných zariadeniach. Prietokové charakteristiky, Kvs súčinitele a netesnosť zodpovedajú medzinárodným štandardom.

Prevedenie ventilov:

 • RV113R - regulačný ventil dvojcestný priamy
  • DN 15 ÷ DN 25 klasický ventil
  • DN 32 ÷ DN 150 tlakovo vyvážený ventil
 • RV113L - regulačný ventil dvojcestný priamy (pre elektrohydraulické pohony Siemens)
  • DN 15 ÷ DN 25 klasický ventil
  • DN 32 ÷ DN 150 tlakovo vyvážený ventil
 • RV113M - regulačný ventil trojcestný zmiešavací alebo rozdeľovací
 • RV113S - regulačný ventil trojcestný zmiešavací alebo rozdeľovací (pre elektrohydraulické pohony Siemens)

Ovládanie ventilov:

 • elektromechanické pohony LDM
 • elektromechanické pohony Siemens
  • SAX 31.00, SAX 31.03
  • SAX 81.00, SAX 81.03
  • SAX 61.03
 • elektrohydraulické pohony Siemens
  • SKD 32.50, SKD 82.50, SKD 32.51, SKD 32.21, SKD 82.51, SKD 60, SKD 62, SKD62UA
  • SKB 32.50, SKB 82.50, SKB 32.51, SKB 82.51, SKB 60, SKB 62, SKB 62UA
  • SKC 32.60, SKC 82.60, SKC 32.61, SKC 82.61, SKC 60, SKC 62, SKC 62UA
 • elektromechanické pohony Belimo
  • NV24A-RE, NV24A-MP-RE, NV230A-RE
  • NVC24A-MP-RE
  • NVK24A-3-RE, NVK24A-MP-RE, NVK230A-3-RE, NVKC24A-MP-RE
  • SV24A-MP-RE, SV230A-RE, SV24A-RE, SVC24A-MP-RE
  • EV230A-RE, EV24A-RE, EV24A-MP-RE, EVC24A-MF-RE
  • RV24A-MF-RE
 • elektromechanické pohony Ekorex
  • PTN2-XX.0
  • PTN2-XX.2
 • elektromechanické pohony PS Automation
  • PSL202 AMS11, PSL204 AMS11, PSL204 AMS12
  • PSF401, PSF402, PSF402.1, PSF-M402

Použitie ventilov:

Regulačné ventily RV113 sú určené pre použitie v kúrenárskej a klimatizačnej technike. Ventily RV113 sú vyrábané aj v bezsilikónovom prevedení. Tieto ventily sú vhodné pre aplikácie, kde nesmie dochádzať k prenikaniu látok znižujúcich kvalitu lakov (napr. automobilový priemysel).

Pracovné médiá:

Ventily radu RV113 sú vhodné pre použitie v zariadeniach, kde je regulovaným médiom voda, vzduch a iné média kompatibilné s materiálom telesa a vnútornými časťami armatúry v rozsahu teplôt +2°C ÷ +150 °C. Tesniace plochy škrtiaceho systému sú odolné voči bežným kalom a nečistotám média, pri výskyte abrazívnych prímesí je však nutné do potrubia pred ventil umiestniť filter pre zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej funkcie a tesnosti. Ventily nesmú pracovať v podmienkach, kde hrozí nebezpečenstvo vzniku kavitácie. Nie sú vhodné pre paru ani pre parný kondenzát.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčný rad RV113M
Prevedenie Trojcestný regulačný ventil
Rozsah svetlostí DN 15 ÷ 150
Menovitý tlak PN 6 (DN 15 ÷ 40) 
PN 16
PN 25
Materiál telesa Sivá liatina EN-JL 1040 Tvárna liatina EN-JS 1025
Materiál kuželky Koróziivzdorná oceľ 1.4027 (1.4028)
Materiál tiahla Koróziivzdorná oceľ 1.4305
Rozsah pracovných teplôt +2 ÷ +150°C
Pripojenie Príruba typ B1 (hrubá tesniaca lišta) podľa ČSN-EN 1092-2 (1/1999)
Stavebné dĺžky Rad 1 podľa ČSN-EN 558 + A1 (5/2012)
Tesnenie v sedle EPDM
Upchávkové tesnenie EPDM
Typ kuželky Valcová s výrezmi s mäkkým tesnením v sedle
Prietoková charakteristika

LDMspline® (modifikovaná rovnopercentná) v priamej vetve

Lineárna v rohovej vetve

Hodnoty Kvs 0,63 ÷ 360 m3/hod
Netesnosť v priamej vetve Trieda IV. - S1 podľa ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0,0005% Kvs)
Netesnosť v rohovej vetve Trieda IV. - S1 podľa ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0,0005% Kvs) 
Regulačný pomer r 50 : 1

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený (EH pohony)
RV 113 L
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE line
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený s obmedzovačom prietoku BEE line
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
10, 16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
10, 16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
10, 16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 701)
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 702)
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba