•  
  •  
  •  
  •  

Regulačný ventil

G 92

G 92

Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)

Pripojenie: W | PN: 400 | DN: 150


Ventil G 92 je jednosedlový, prispôsobený pre ovládanie elektrickým otočným servopohonom. Piestová kuželka sa pohybuje v špeciálnom regulačnom púzdre s otvormi a priečnymi drážkami, ktoré sa v zmysle otvárania ventilu postupne zväčšujú, čím sa dosahuje jemná regulácia.

Ovládanie ventilov:

  • elektromechanické pohony ZPA Pečky
    • Modact MO
  • elektromechanické pohony s pripojením podľa ISO 5210 Auma
  • elektromechanické pohony s pripojením podľa ISO 5210 Schiebel

Použitie ventilov:

Ako regulačný orgán používajúci sa tam, kde je nutné meniť tlak pretekajúcej látky od maxima k výraznému minimu alebo opačne. Najvyššie dovolené pracovné pretlaky sú určené podľa ČSN 13 0010 (7/1990). Prípadné použitie pre vyššie teploty je nutné dopredu prerokovať s výrobcom.

Pracovné médiá:

Ventily sú určené pre reguláciu prietoku a tlaku vody a pary. Na ventiloch sa dovoľujú maximálne prevádzkové tlakové spády do 20,0 MPa, pri rešpektovaní hodnoty menovitého tlaku, a s prihliadnutím ku konkrétnym prevádzkovým podmienkam (pomer p1/ p2, vznik kavitácie, nadkritické prúdenie a pod.).

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada G 92 225 2400
Prevedenie Regulačný ventil (nabiehací) privarovací, nárožný
Menovitá svetlosť DN 150
Menovitý tlak PN 400
Materiál telesa Legovaná oceľ 1.7357
Materiál privarovacích koncov Legovaná oceľ 1.7835
Rozsah pracovných teplôt -20 ÷ 550°C
Typ regulačného orgánu Špeciálne púzdro - piestová kuželka
Prietoková charakteristika Rovnopercentná podľa ČSN 13 4509-1
Hodnoty Kvs 191 m3/hod
Netesnosť Trieda netesnosti II. podľa ČSN EN 1349 (5/2001)

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený (EH pohony)
RV 113 L
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE line
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený s obmedzovačom prietoku BEE line
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
10, 16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
10, 16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
10, 16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 701)
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 702)
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba