•  
 •  
 •  
 •  

Regulačný ventil

RV 113 S

RV 113 S

Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)

Pripojenie: F | PN: 6, 16, 25 | DN: 15 ÷ 150


Regulačné prírubové ventily RV113R a RV113L sú dvojcestné ventily (DN 15 ÷ DN 25) a dvojcestné tlakovo vyvážené ventily (DN 32 ÷ DN 150). Toto prevedenie ventilov umožňuje aj pri nízkych silách použitých pohonov reguláciu pri vysokých tlakových spádoch. Ventily majú zaručenú vysokú tesnosť uzáveru. Regulačné prírubové ventily RV113M a RV113S sú trojcestné ventily so zmiešavacou alebo rozdelovacou funkciou s vysokou tesnosťou uzáveru, určené k regulácii a uzatváraniu prietoku média. Vďaka jedinečnej prietokovej charakteristike LDMspline®, optimalizovanej pre reguláciu termodynamických dejov, sú ideálne pre použitie v kúrenárskych a klimatizačných zariadeniach. Prietokové charakteristiky, Kvs súčinitele a netesnosť zodpovedajú medzinárodným štandardom.

Prevedenie ventilov:

 • RV113R - regulačný ventil dvojcestný priamy
  • DN 15 ÷ DN 25 klasický ventil
  • DN 32 ÷ DN 150 tlakovo vyvážený ventil
 • RV113L - regulačný ventil dvojcestný priamy (pre elektrohydraulické pohony Siemens)
  • DN 15 ÷ DN 25 klasický ventil
  • DN 32 ÷ DN 150 tlakovo vyvážený ventil
 • RV113M - regulačný ventil trojcestný zmiešavací alebo rozdeľovací
 • RV113S - regulačný ventil trojcestný zmiešavací alebo rozdeľovací (pre elektrohydraulické pohony Siemens)

Ovládanie ventilov:

 • elektromechanické pohony LDM
 • elektromechanické pohony Siemens
  • SAX 31.00, SAX 31.03
  • SAX 81.00, SAX 81.03
  • SAX 61.03
 • elektrohydraulické pohony Siemens
  • SKD 32.50, SKD 82.50, SKD 32.51, SKD 32.21, SKD 82.51, SKD 60, SKD 62, SKD62UA
  • SKB 32.50, SKB 82.50, SKB 32.51, SKB 82.51, SKB 60, SKB 62, SKB 62UA
  • SKC 32.60, SKC 82.60, SKC 32.61, SKC 82.61, SKC 60, SKC 62, SKC 62UA
 • elektromechanické pohony Belimo
  • NV24A-RE, NV24A-MP-RE, NV230A-RE
  • NVC24A-MP-RE
  • NVK24A-3-RE, NVK24A-MP-RE, NVK230A-3-RE, NVKC24A-MP-RE
  • SV24A-MP-RE, SV230A-RE, SV24A-RE, SVC24A-MP-RE
  • EV230A-RE, EV24A-RE, EV24A-MP-RE, EVC24A-MF-RE
  • RV24A-MF-RE
 • elektromechanické pohony Ekorex
  • PTN2-XX.0
  • PTN2-XX.2
 • elektromechanické pohony PS Automation
  • PSL202 AMS11, PSL204 AMS11, PSL204 AMS12
  • PSF401, PSF402, PSF402.1, PSF-M402

Použitie ventilov:

Regulačné ventily RV113 sú určené pre použitie v kúrenárskej a klimatizačnej technike. Ventily RV113 sú vyrábané aj v bezsilikónovom prevedení. Tieto ventily sú vhodné pre aplikácie, kde nesmie dochádzať k prenikaniu látok znižujúcich kvalitu lakov (napr. automobilový priemysel).

Pracovné médiá:

Ventily radu RV113 sú vhodné pre použitie v zariadeniach, kde je regulovaným médiom voda, vzduch a iné média kompatibilné s materiálom telesa a vnútornými časťami armatúry v rozsahu teplôt +2°C ÷ +150 °C. Tesniace plochy škrtiaceho systému sú odolné voči bežným kalom a nečistotám média, pri výskyte abrazívnych prímesí je však nutné do potrubia pred ventil umiestniť filter pre zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej funkcie a tesnosti. Ventily nesmú pracovať v podmienkach, kde hrozí nebezpečenstvo vzniku kavitácie. Nie sú vhodné pre paru ani pre parný kondenzát.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčný rad RV113S
Prevedenie Trojcestný regulačný ventil (pre pripojenie elektrohydraulických pohonov Siemens)
Rozsah svetlostí DN 15 ÷ 150
Menovitý tlak PN 6 (DN 15 ÷ 40) 
PN 16
PN 25
Materiál telesa Sivá liatina EN-JL 1040 Tvárna liatina EN-JS 1025
Materiál kuželky Koróziivzdorná oceľ 1.4027 (1.4028)
Materiál tiahla Koróziivzdorná oceľ 1.4305
Rozsah pracovných teplôt +2 ÷ +150°C
Pripojenie Príruba typ B1 (hrubá tesniaca lišta) podľa ČSN-EN 1092-2 (1/1999)
Stavebné dĺžky Rad 1 podľa ČSN-EN 558 + A1 (5/2012)
Tesnenie v sedle EPDM
Upchávkové tesnenie EPDM
Typ kuželky Valcová s výrezmi s mäkkým tesnením v sedle
Prietoková charakteristika

LDMspline® (modifikovaná rovnopercentná) v priamej vetve

Lineárna v rohovej vetve

Hodnoty Kvs 0,63 ÷ 360 m3/hod
Netesnosť v priamej vetve Trieda IV. - S1 podľa ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0,0005% Kvs)
Netesnosť v rohovej vetve Nie je garantovaná (< 2% Kvs) 
Regulačný pomer r 50 : 1

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený (EH pohony)
RV 113 L
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE line
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený s obmedzovačom prietoku BEE line
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
10, 16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
10, 16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
10, 16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 701)
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 702)
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba