•  
 •  
 •  
 •  

Regulačný ventil

RV 3x2

RV 3x2

Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený

Pripojenie: W/F | PN: 16 ÷ 63 | DN: 15 ÷ 400


Regulačné ventily RV32x (Ex) a RV33x (Ex) sú jednosedlové armatúry určené k regulácii prietoku média a uzatváracie ventily UV320 (Ex) a UV330 (Ex) k uzatváraniu prietoku média. Vzhľadom k širokej škále použitých pohonov sú vhodné pre reguláciu pri nízkych aj vysokých tlakových spádoch pri najrozmanitejších prevádzkových podmienkach. Prietokové charakteristiky, Kvs súčinitele a netesnosť zodpovedajú medzinárodnym štandardom. Sú prispôsobené pre pripojenie elektromechanických pohonov, pneumatických pohonov a ručného kolesa.

Prevedenie ventilov:

 • RV3x0 - dvojcestný regulačný ventil priamy
 • RV3x0 Ex - dvojestný regulačný ventil priamy v Ex-ovom prevedení
 • RV3x2 - dvojcestný regulačný ventil priamy tlakovo odľahčený
 • RV3x2 Ex - dvojcestný regulačný ventil priamy tlakovo odľahčený v Ex-ovom prevedení
 • UV3x0 - uzatvárací ventil priamy
 • UV3x0 Ex - uzatvárací ventil priamy v Ex-ovom prevedení

Ovládanie ventilov:

 • elektromechanické pohony ZPA Nová Paka
 • elektromechanické pohony Regada Prešov
 • elektromechanické pohony ZPA Pečky
 • elektromechanické pohony Schiebel
 • elektromechanické pohony Auma
 • elektromechanické pohony Sipos Aktorik
 • elektromechanické pohony Rotork
 • elektromechanické pohony PS Automation
 • pneumatické pohony SPA Praha
 • pneumatické pohony Flowserve
 • ručné koleso

Použitie ventilov:

Ventily RV/UV3xx sú určené pre použitie v kúrenárskej a klimatizačnej technike, energetike a chemickom priemysle. Ventily RV/UV3xx Ex spĺňajú požiadavky II 1/2G IIB TX podľa ČSN EN 13463-1 (6/2009) a ČSN EN 1127-1 (5/2008) a v spojení s vhodnými pohonmi sú určené na použitie v plynárenstve a chemickom priemysle. Podľa prevádzkových podmienok je možné použiť prevedenie ventilov z oceľoliatiny a z austenitickej nerezovej oceli.

Pracovné médiá:

Ventily radu RV/UV3xx sú určené k regulácii (RV3xx) resp. k uzatváraniu (UV3x0) prietoku a tlaku kvapalín, plynov a pár, ako je voda, vodná para, vzduch a iné médiá kompatibilné s materiálom telesa a vnútorných častí armatúry. Ventily rady RV/UV3xx Ex sú určené k regulácii a uzatváraniu prietoku a tlaku technických a vykurovacích plynov a horľavých kvapalín. Pre kvalitnú a spoľahlivú reguláciu výrobca doporučuje zaradiť do potrubia pred ventil filter mechanických nečistôt, alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť, že regulované médium neobsahuje abrazívne prímesi alebo iné mechanické nečistoty.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčný rad RV322 (Ex) RV332 (Ex)
Prevedenie Regulačný ventil dvojcestný, priamy, jednosedlový, tlakovo odľahčený
Rozsah svetlostí DN 25 ÷ 400
Menovitý tlak PN 63 (PN 16 až 63 v privarovacom prevedení)
Materiál telesa Liata oceľ 1.0619 (GP240GH) 1.7357 (G17CrMo5-5)  Liata koróziivzdorná oceľ 1.4581 (GX5CrNiMoNb19-11-2)
Materiál sedla:
DN 25 - 50
DN 65 - 400
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4027 / 42 2906.5 
DIN W.Nr./ČSN
1.4571 / 17 348.4
1.4571 / 17 348.4
Materiál kuželky:
DN 25 - 65
DN 80 - 150
DN 200 - 400
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4021 / 17 027.6
1.4021 / 17 022.6
DIN W.Nr./ČSN
1.4581 / 42 2941.4
1.4581 / 42 2941.4
1.4581 / 42 2941.4
Rozsah pracovných teplôt -10 ÷ +550°C
Stavebné dĺžky Rad 2 pre prírubové prevedenie podľa ČSN EN 558+A1 (5/2012)
Rad 73 pre privarovacie prevedenie podľa ČSN EN 12982 (1/2011)
Pripojovacie príruby Podľa ČSN EN 1092-1+A1 (7/2013)
Tesniace plochy prírub Typ B1 (hrubá tesniaca lišta), Typ B2 (hladká tesniaca lišta), Typ F (výkružok), Typ D (drážka) podľa ČSN EN 1092-1+A1 (7/2013)
Privarovacie konce Konce pre privarenie na tupo ČSN EN 12627-2 (8/2000)
Typ kuželky Valcová s výrezmi, dierovaná 
Prietoková charakteristika Lineárna, rovnopercentná, LDMspline®, parabolická
Hodnoty Kvs 1,6 ÷ 1600 m3/hod
Netesnosť

Trieda III.podľa ČSN EN 1349 (7/2010) (< 0,1% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-kov

Trieda IV. podľa ČSN EN 1349 (7/2010) (< 0,01% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-PTFE

Netesnosť prevedenia Ex RV 3xx  trieda IV. podľa ČSN-EN 1349 (7/2010) (< 0,01% Kvs)
Regulačný pomer r 50 : 1
Upchávkové tesnenie DRSpack®(PTFE) ... tmax=260°C
Expandovaný grafit ... tmax=550°C
Vlnovec (DN 25 ÷ 150) ... tmax=550°C

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený (EH pohony)
RV 113 L
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE line
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený s obmedzovačom prietoku BEE line
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
10, 16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
10, 16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
10, 16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 701)
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 702)
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba