•  
  •  
  •  
  •  

Regulačný ventil

RV 2x3

RV 2x3

Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený

Pripojenie: F | PN: 16, 40 | DN: 25 ÷ 150


Regulačné ventily RV213, RV223 a RV233 sú jednosedlové armatúry s tlakovo odľahčenou kuželkou určené k regulácii a uzatváraniu prietoku média. Toto prevedenie ventilov umožňuje aj pri nízkych silách použitých pohonov reguláciu pri vysokých tlakových spádoch. Prietokové charakteristiky, Kvs súčinitele a netesnosť zodpovedajú medzinárodným štandardom. Havarijné uzávery radu HU2x3 sú ventily rovnakého konštrukčného radu, so zvýšenou tesnosťou v sedle. Sú prispôsobené pre pripojenie elektrohydraulických pohonov so zabezpečovacou funkciou (pri výpadku elektrickej energie ventil uzatvorí prietok média).

Prevedenie ventilov:

  • RV2x3 - dvojcestný regulačný ventil priamy tlakovo vyvážený (s reverznou funkciou)
  • HU2x3 - havarijný uzáver priamy tlakovo vyvážený (s reverznou funkciou)

Ovládanie ventilov:

  • elektromechanické pohony LDM
  • elektromechanické a elektrohydraulické pohony Siemens
  • elektromechanické pohony Honeywell
  • elektromechanické pohony Belimo

Použitie ventilov:

Tieto ventily sú určené pre použitie v kúrenárskej a klimatizačnej technike, energetike a chemickom priemysle. Podľa prevádzkových podmienok je možné použiť prevedenia ventilov z tvárnej liatiny, oceľoliatiny a z austenitickej nerezovej ocele.

Pracovné médiá:

Ventily radu RV/HU2x3 sú určené k regulácii prietoku a tlaku kvapalín, plynov a pár, ako je voda, para, vzduch a iné médiá kompatibilné s materiálom telesa a vnútorných častí armatúry. Použitie ventilov z tvárnej liatiny (RV/HU213) na paru je limitované nasledujúcimi parametrami. Para musí byť prehriata (suchosť na vstupe x1 >= 0,98) a vstupný pretlak p1 <= 0,4 MPa pri nadkritickom tlakovom spáde, respektíve p2 <= 1,6 MPa pri podkritickom tlakovom spáde. V prípade, že sú tieto parametre média prekročené, je nutné použiť teleso ventilu z oceľoliatiny (RV/HU223). Pre kvalitnú a spoľahlivú reguláciu výrobca doporučuje zaradiť do potrubia pred ventil filter mechanických nečistôt, alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť, že regulované médium neobsahuje abrazívne prímesi alebo iné mechanické nečistoty.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčný rad RV213, HU213 RV223, HU223 RV233, HU233
Prevedenie Regulačný ventil dvojcestný priamy s tlakovo odľahčenou kuželkou
(s reverznou funkciou - zatvára vysúvaním tiahla z ventilu)
Rozsah svetlostí DN 25 ÷ 150
Menovitý tlak PN 16, PN 40
Materiál telesa Tvárna liatina EN-JS 1025 (EN-GJS-400-10-LT) Liata oceľ 1.0619 (GP240GH) 1.7357 (G17CrMo5-5) Liata koróziivzdorná oceľ 1.4581 (GXCrNiMoNb19-11-2)
Materiál sedla:
DN 15 - 50
DN 65 - 150
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4571 / 17 347.4
1.4581 / 42 2941.4
Materiál kuželky:
DN 15 - 65
DN 80 - 150
DIN W.Nr./ČSN
1.4021 / 17 027.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4021 / 17 027.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4571 / 17 347.4
1.4581 / 42 2941.4
Rozsah pracovných teplôt -10 ÷ +260°C -10 ÷ +260°C -10 ÷ +260°C
Stavebné dĺžky Rad 1 podľa ČSN-EN 558+A1 (5/2012)
Pripojovacie príruby Podľa ČSN-EN 1092-2 (1/1999) Podľa ČSN-EN 1092-1+A1 (7/2013)
Tesniace plochy prírub Typ B1 (hrubá tesniaca lišta) podľa ČSN-EN 1092-2 (1/1999) Typ B1 (hrubá tesniaca lišta), Typ F (výkružok), Typ D (drážka) podľa ČSN-EN 1092-1+A1 (7/2013)
Typ kuželky Valcová s výrezmi, dierovaná
Prietoková charakteristika Lineárna, rovnopercentná, LDMspline®, parabolická
Hodnoty Kvs 4 ÷ 360 m3/hod
Netesnosť Trieda III.podľa ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0,1% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-kov
Trieda IV.podľa ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0,01% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-PTFE
Regulačný pomer r 50 : 1
Upchávkové tesnenie O - krúžok EPDM ... tmax=140°C
DRSpack® (PTFE) ... tmax=260°C
Vlnovec ... tmax=260°C

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený (EH pohony)
RV 113 L
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE line
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený s obmedzovačom prietoku BEE line
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
10, 16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
10, 16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
10, 16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 701)
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 702)
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba