•  
 •  
 •  
 •  

Regulačný ventil

G 45

G 45

Regulačný ventil dvojcestný

Pripojenie: W/F | PN: 16 ÷ 100 | DN: 150 ÷ 400


Ventil G 45 je dvojsedlový, pákový, prispôsobený pre ovládanie elektrickým servopohonom, prípadne pneumatickým alebo hydraulickým silovalcom. Je možné aj prevedenie pre priamočiare tiahlové pohony. Regulačná kuželka je vždy riešená pre parametre uvedené v objednávke a pre požadovaný druh charakteristiky.

Prevedenie ventilov:

 • G 45 115 - prírubové prevedenie
 • G 45 125 - privarovacie prevedenie

Ovládanie ventilov:

 • elektromechanické pohony ZPA Pečky
  • Modact MPS
  • Modact Control MPS
  • Modact Variant MPS

Spojovacie tiahlo nie je súčasťou dodávky, pokiaľ nie je požadované v objednávke.

Použitie ventilov:

Ako regulačný, redukčný alebo prepúšťací orgán s nepriamym ovládaním. Najvyššie dovolené pracovné pretlaky sú určené podľa ČSN 13 0010 (7/1990). Prípadné použitie pre vyššie teploty je nutné dopredu prerokovať s výrobcom. Správna funkcia regulačného ventilu je závislá na dispozičnom usporiadaní a dimenzovaní regulačnej stanice a preto sa doporučuje návrh ventilu konzultovať s výrobcom.

Pracovné médiá:

Ventily sú určené pre reguláciu prietoku a tlaku kvapalín, prípadne pár a plynov, ako je voda, vodná para a iné médiá kompatibilné s materiálmi vnútorných častí armatúr. Na ventiloch sa dovoľujú maximálne prevádzkové tlakové spády do 4,0 MPa, pri rešpektovaní hodnoty menovitého tlaku, a s prihliadnutím ku konkrétnym prevádzkovým podmienkam (pomer p1/ p2, vznik kavitácie, nadkritické prúdenie a pod.).

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada G 45 115 ...  G 45 125 ...
Prevedenie Regulačné ventily dvojsedlové, priame, prírubové Regulačné ventily dvojsedlové, priame, privarovacie
Rozsah svetlostí DN 150 ÷ 400 DN 300
Menovitý tlak PN 16 ÷ 100 PN 40
Materiál telesa Legovaná oceľ 1.7357 Uhlíková oceľ 1.0619 Legovaná oceľ 1.7357 Uhlíková oceľ 1.0619
Rozsah pracovných teplôt -20 ÷ 550°C -20 ÷ 400°C -20 ÷ 450°C -20 ÷ 400°C
Typ regulačného orgánu Sedlo - tvarovaná kuželka
Prietoková charakteristika Lineárna, rovnopercentná podľa ČSN EN 60 534-1 (4/1997)
Hodnoty Kvs 45 ÷ 1200 m3/hod
Netesnosť Trieda netesnosti II. podľa ČSN EN 1349 (5/2001)

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený (EH pohony)
RV 113 L
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE line
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený s obmedzovačom prietoku BEE line
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
10, 16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
10, 16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
10, 16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 701)
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 702)
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba