•  
  •  
  •  
  •  

Regulačný ventil

RV 701

RV 701

Regulačný ventil dvojcestný

Pripojenie: W/F | PN: 16 ÷ 400 | DN: 25 ÷ 250


Ventily RV 701 sú jednosedlové regulačné ventily stavebnicovej konštrukcie, ktorá umožňuje prispôsobiť každý ventil potrebám zariadení, pre ktoré sú určené. Tlakovo odľahčený, viacstupňový škrtiaci systém je riešený s ohľadom na odolnosť proti vzniku a účinkom kavitácie a hlučnosti. Ventily sú dodávané v privarovacom alebo prírubovom prevedení. Armatúra je vybavená upchávkou typu "LIVE LOADING".

Prevedenie ventilov:

  • privarovacie prevedenie
  • prírubové prevedenie

Ovládanie ventilov:

  • elektromechanické pohony ZPA Pečky
  • elektromechanické pohony Regada Prešov
  • elektromechanické pohony Auma
  • elektromechanické pohony Schiebel
  • pneumatické pohony Foxboro

Použitie ventilov:

Armatúry RV 701 sú určené predovšetkým pre priemyselné aplikácie, ako sú napríklad teplárne, elektrárne alebo regulácia technologických procesov. Najvyššie dovolené pracovné pretlaky sú určené podľa EN 12 516-1.

Pracovné médiá:

Armatúry sú určené predovšetkým pre reguláciu prietoku a tlaku kvapalín zbavených mechanických nečistôt. Bežnými pracovnými látkami môžu byť voda a ďalšie médiá bez zvláštnych nárokov na použité materiály armatúry. Výrobca doporučuje zaradiť do potrubia pred ventil filter mechanických nečistôt. Prípadné nečistoty majú vplyv na kvalitu a spoľahlivosť regulácie a môžu spôsobiť zníženie životnosti armatúry. Použitie ventilov pre ostatné pracovné látky je nutné zvažovať podľa použitých materiálov prichádzajúcich do styku s médiom a je vhodné ho vždy konzultovať s výrobcom.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčný rad RV 701
Prevedenie Regulačný ventil jednosedlový, priamy, s tlakovo odľahčenou kuželkou
Rozsah svetlostí DN 25 ÷ 250
Menovitý tlak PN 16 ÷ 320 PN 16 ÷ 400
Materiál telesa Uhlíková oceľ 1.0619 (GP 240 GH)

Legovaná oceľ 1.7357 (G17CrMo5-5)

Legovaná oceľ 1.7379 Nerezová oceľ 1.4581 (GX23CrMoV12-1) Nerezová oceľ 1.4931 (GX23CrMoV12-1)
Materiál sedla 17 021.6 + návar 1.4903 + návar 17 021.6 + návar 1.4903 + návar
Materiál kuželky  17 023.6 1.4903 + návar 17 021.6 + návar 1.4903 + návar
Rozsah pracovných teplôt -10 ÷ 400°C -10 ÷ 550°C -10 ÷ 575°C -10 ÷ 500°C -10 ÷ 600°C
Privarovacie konce Podľa ČSN 13 1075 (1991), ČSN EN 12 627 (2018)
Príruby Podľa ČSN EN 1092-1 (2018)
Regulačný systém Jedno až štvorstupňová redukcia tlaku
Kuželka: dierovaná, tvarovaná, labyrint - sedlo (sedlový kôš)
Prietoková charakteristika Lineárna, rovnopercentná
Hodnoty Kvs 0,1 až 630 m3/hod
Netesnosť Podľa ČSN EN 1349 (2010) Trieda III., prevedenie so zvýšenou tesnosťou Trieda IV., V.
Upchávkové tesnenie Grafit - Live Loading

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený (EH pohony)
RV 113 L
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE line
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený s obmedzovačom prietoku BEE line
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
10, 16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
10, 16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
10, 16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 701)
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 702)
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba