•  
 •  
 •  
 •  

Regulačný ventil

RV 2x0

RV 2x0

Regulačný ventil dvojcestný

Pripojenie: F | PN: 10, 16, 25, 40 | DN: 15 ÷ 400


Regulačné ventily RV/UV 2x0 (Ex) sú jednosedlové armatúry určené k regulácii a uzatváraniu prietoku média. Vzhľadom k širokej škále použitých pohonov sú vhodné pre reguláciu pri nízkych aj vysokých tlakových spádoch pri najrozmanitejších prevádzkových podmienkach. Prietokové charakteristiky, Kvs súčinitele a netesnosť zodpovedajú medzinárodnym štandardom. Sú prispôsobené pre pripojenie elektrohydraulických pohonov so zabezpečovacou funkciou (pri výpadku elektrickej energie ventil uzatvorí prietok média).

Prevedenie ventilov:

 • RV 2x0 - dvojcestný regulačný ventil
 • RV 2x0 Ex - dvojestný regulačný ventil v Ex-ovom prevedení
 • RV 2x0 SP - dvojcestný regulačný ventil v seizmickom prevedení
 • UV 2x0 - uzatvárací ventil
 • UV 2x0 Ex - uzatvárací ventil v Ex-ovom prevedení
 • UV 2x0 SP - uzatvárací ventil v seizmickom prevedení

Ovládanie ventilov:

 • elektromechanické pohony Ekorex+
 • elektromechanické pohony ZPA Nová Paka
 • elektromechanické pohony Regada Prešov
 • elektromechanické, elektrohydraulické a pneumatické pohony Johnson Controls
 • elektromechanické pohony Schiebel
 • elektromechanické pohony Auma
 • elektromechanické pohony Rotork
 • elektromechanické pohony ZPA Pečky
 • pneumatické pohony A.Hock
 • pneumatické pohony Foxboro
 • ručné koleso

Použitie ventilov:

Tieto ventily sú určené pre použitie v kúrenárskej a klimatizačnej technike, energetike a chemickom priemysle. Podľa prevádzkových podmienok je možné použiť prevedenie ventilov z tvárnej liatiny, oceľoliatiny a z austenitickej nerezovej ocele. Ventily RV/UV 2x0 Ex spĺňajú požiadavky II 1G IIB podľa ČSN-EN 50014 a v spojení s vhodnými pohonmi sú určené na použitie v plynárenstve a chemickom priemysle.

Pracovné médiá:

Ventily radu RV/UV 2x0 sú určené k regulácii (RV 2x0) resp. k uzatváraniu (UV 2x0) prietoku a tlaku kvapalín, plynov a pár, ako je voda, para, vzduch a iné médiá kompatibilné s materiálom telesa a vnútorných častí armatúry. Použitie ventilov z tvárnej liatiny (RV/UV 210) na paru je limitované nasledujúcimi parametrami. Para musí byť prehriata (suchosť na vstupe x >= 0,98) a vstupný pretlak p1 <= 0,4 MPa pri nadkritickom tlakovom spáde, respektíve p2 <= 1,6 MPa pri podkritickom tlakovom spáde. V prípade, že sú tieto parametre média prekročené, je nutné použiť teleso ventilu z oceľoliatiny (RV/UV 220). Ventily radu RV/UV 2x0 Ex sú určené k regulácii a uzatváraniu prietoku a tlaku technických a vykurovacích plynov a horľavých kvapalín. Pre kvalitnú a spoľahlivú reguláciu výrobca doporučuje zaradiť do potrubia pred ventil filter mechanických nečistôt, alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť, že regulované médium neobsahuje abrazívne prímesi alebo iné mechanické nečistoty.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčný rad RV/UV 210 (Ex) RV/UV 220 (Ex) RV/UV 230 (Ex)
Prevedenie Jednosedlový regulačný (uzatvárací) ventil dvojcestný
Rozsah svetlostí DN 15÷150 DN 200÷400 DN 15 ÷ 400
Menovitý tlak PN 16 a 40 PN 16 PN 10, 16, 25, 40
Materiál telesa Tvárna liatina EN-JS 1025 (EN-GJS-400-10-LT) Liata oceľ 1.0619 (GP240GH) 1.7357 (G17CrMo5-5) Liata koróziivzdorná oceľ 1.4581 (GXCrNiMoNb19-11-2)
Materiál sedla:
DN 15 - 50
DN 65 - 400
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4028 / 17 023.6
1.4027 / 42 2906.5
DIN W.Nr./ČSN
1.4571 / 17 347.4
1.4581 / 42 2941.4
Materiál kuželky:
DN 15 - 65
DN 80 - 150
DN 200 - 400
DIN W.Nr./ČSN
1.4021 / 17 027.6
1.4027 / 42 2906.5
1.4021 / 17 022.6
DIN W.Nr./ČSN
1.4021 / 17 027.6
1.4027 / 42 2906.5
1.4021 / 17 022.6
DIN W.Nr./ČSN
1.4571 / 17 348.4
1.4581 / 42 2941.4
1.4581 / 42 2941.4
Materiál tiahla:
DN 15 - 150
DN 200 - 400

1.4305
1.4923

1.4571
1.4980
Rozsah pracovných teplôt -10 ÷ 300°C -50 ÷ 500°C -50 ÷ 500°C
Stavebné dĺžky Rad 1 podľa ČSN EN 558 (9/2017)
Pripojovacie príruby Podľa ČSN-EN 1092-2 (1/1999) Podľa ČSN-EN 1092-1 (11/2018)
Tesniace plochy prírub Typ B1 (hrubá tesniaca lišta) podľa ČSN-EN 1092-2 (1/1999) Typ B1 (hrubá tesniaca lišta) alebo Typ F (výkružok) alebo Typ D (drážka) podľa ČSN-EN 1092-1 (11/2018)
Typ kuželky Valcová s výrezmi, tvarovaná, dierovaná
Prietoková charakteristika Lineárna, rovnopercentná, LDMspline®, parabolická, uzatváracia
Hodnoty Kvs 0,01 ÷ 1600 m3/hod
Netesnosť Trieda III.podľa ČSN-EN 1349 (7/2010) (< 0,1% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-kov
Trieda IV.podľa ČSN-EN 1349 (7/2010) (< 0,01% Kvs) pre regulačné ventily s tesnením v sedle kov-PTFE
Trieda IV.podľa ČSN-EN 1349 (7/2010) (< 0,01% Kvs) pre uzatváracie ventily 
Netesnosť prevedenia Ex RV 2xx  trieda IV. podľa ČSN-EN 1349 (7/2010) (< 0,01% Kvs)
UV 2xx stupeň C podľa ISO 5208:2008
Regulačný pomer r 50 : 1
Upchávkové tesnenie O - krúžok EPDM tmax=140°C
DRSpack® tmax=260°C
Expandovaný grafit, Vlnovec tmax=500°C

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený (EH pohony)
RV 113 L
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE line
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený s obmedzovačom prietoku BEE line
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
10, 16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
10, 16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
10, 16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 701)
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 702)
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba