•  
  •  
  •  
  •  

Chladenie pary

CHPE

CHPE

Chladič pary s integrovaným zástrekom

Pripojenie: W/F | PN: 16 ÷ 320 | DN: 40 ÷ 200


CHPE je zariadenie určené k regulácii teploty vodnej pary. CHPE je zložený z telesa, ktoré je súčasťou parného potrubia a vstupom slúžiacim k prívodu chladiacej vody. Vnútorný tvar telesa tvorí Venturiho trubica, v ktorej hrdle dochádza k výraznému nárastu rýchlosti, ktorá pozitívne ovplyvňuje kvalitu rozprášenia a tým aj rýchlosť odparenia vstrekovanej vody. Na hrdlo nadväzuje rozširujúca sa časť, v ktorej je umiestnená štrbina slúžiaca k prívodu chladiacej vody. Pre lepšie odtrhnutie vodného prúdu je rozšírenie vybavené odtrhovou hranou.
Množstvo vstrekovanej vody je riadené samostatným regulačným ventilom.
Vzhľadom ku konštrukčbému prevedeniu je CHPE schopný vstrekovať vodu už od nulových hodnôt závislých len na regulačnom ventile.

Prevedenie chladiča:

CHPE je dodávaný v prírubovom prípadne privarovacom prevedení v rozmeroch prispôsobených požiadavkám zákazníka.

Použitie chladiča:

CHPE slúži k presnej a úspornej regulácii, priamym zavádzaním chladiacej vody do toku vodnej pary. Je teda určený predovšetkým pre priemyselné aplikácie, ako je napríklad výroba nízkotlakej pary v teplárenstve, parné okruhy elektrární alebo technologické procesy.

Pracovné médiá:

CHPE je určený pre vstrekovanie chladiacej vody bez mechanických nečistôt. Pre použitie CHPE pre ostatné pracovné látky je nutné zvažovať vhodnosť použitých materiálov prichádzajúcich do styku s médiom a je vždy vhodné ho konzultovať s výrobcom.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada CHPE 
Prevedenie Chladič pary prírubový alebo privarovací
Menovitá svetlosť (para) DN 40 ÷ 200
Menovitá svetlosť (voda) DN 15 ÷ 50
Menovitý tlak PN 16 ÷ 320
Rozsah pracovných teplôt -20 ÷ 400°C -20 ÷ 550°C -20 ÷ 600°C
Materiál telesa Uhlíková oceľ
1.0425 (P265GH)
1.0426 (P280GH)
Legovaná oceľ
1.7335 (13CrMo7-5)
Legovaná oceľ
1.4922 (X20CrMoV11-1)
Materiál prírub / privarovacích koncov Uhlíková oceľ
1.0425 (P265GH)
1.0426 (P280GH) 
Legovaná oceľ
1.7335 (13CrMo7-5)
Legovaná oceľ
1.4922 (X20CrMoV11-1)
Príruby Podľa ČSN EN 1092-1 (03/2008)
Privarovacie konce Podľa ČSN EN 12627 (08/2000)
Pracovné pretlaky Podľa ČSN EN 12516-1 (01/2006)

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Redukčno-chladiaca stanica pary
RS 502
16 ÷ 160
50 ÷ 150
W/F
Redukčno-chladiaca stanica pary
RS 702
16 ÷ 400
50 ÷ 250
W
Redukčno-chladiaca stanica pary rohová
RS 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Vstrekovacia hlavica
VH
25 ÷ 160
25 ÷ 50
F
Vstrekovacia hlavica parná
VHP
25 ÷ 100
20, 25
F
Chladič pary
CHP
25 ÷ 100
100 a viac
W/F
Chladič pary s integrovaným zástrekom
CHPE
16 ÷ 320
40 ÷ 200
W/F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba