•  
  •  
  •  
  •  

Chladenie pary

VHP

VHP

Vstrekovacia hlavica parná

Pripojenie: F | PN: 25 ÷ 100 | DN: 20, 25


Vstrekovacia hlava parná VHP je zariadenie určené k regulácii teploty vodnej pary. VHP je vybavená Lavalovou rozprašovacou tryskou, u ktorej je vstrekovaná voda rozprašovaná kinetickou energiou hnacej pary expandujúcej v tryske. Použité usporiadanie umožňuje jemné rozprášenie už od minimálnych prietokov chladiacej vody, závislých predovšetkým na regulačnom rozsahu predradeného ventilu, ktorým je regulované množstvo chladiacej vody.

Prevedenie hlavy:

VHP je dodávaná v prírubovom prevedení s pripojovacou prírubou DN 80 pre pripojenie k parovodu. Ostatné rozmery sú prispôsobené požiadavkám zákazníka a musia byť predom špecifikované v kúpnej zmluve.

Použitie hlavy:

VHP slúži k presnej a úspornej regulácii teploty vodnej pary. Je určená predovšetkým pre priemyselné aplikácie, ako je výroba nízkotlakej pary v teplárenstve alebo výroba pary pre technologické procesy. Najvyššie dovolené pracovné pretlaky sú určené podľa ČSN 10 0010 (7/1990).

Pracovné médiá:

VHP je určená pre vstrekovanie chladiacej vody bez mechanických nečistôt. Použitie VHP pre ostatné pracovné látky je nutné zvažovať podľa použitých materiálov prichádzajúcich do styku s médiom a je vhodné ho vždy konzultovať s výrobcom.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada VHP 
Prevedenie Vstrekovacia hlava s Lavalovou tryskou
Menovitá svetlosť Príruba 1 ... DN 80; príruba 2 a 3 ... DN 20, 25
Menovitý tlak PN 25 ÷ 100
Rozsah pracovných teplôt -20 ÷ 400°C  -20 ÷ 550°C
Materiál príruby 1 DN 80 Uhlíková oceľ 1.0425 Uhlíková oceľ 1.7335
Materiál príruby 2, 3 DN 20, 25 Uhlíková oceľ 1.0425 Uhlíková oceľ 1.7335
Pripojovacie rozmery (príruby / privar. konce) Podľa ČSN EN 1092-1 (2/2003) / ČSN EN 12627 (8/2000)
Materiál rúrky Uhlíková oceľ 1.0425 Uhlíková oceľ 1.7335
Materiál telesa Uhlíková oceľ 1.0425 Uhlíková oceľ 1.7335
Materiál trysky Legovaná oceľ 1.7733

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Redukčno-chladiaca stanica pary
RS 502
16 ÷ 160
50 ÷ 150
W/F
Redukčno-chladiaca stanica pary
RS 702
16 ÷ 400
50 ÷ 250
W
Redukčno-chladiaca stanica pary rohová
RS 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Vstrekovacia hlavica
VH
25 ÷ 160
25 ÷ 50
F
Vstrekovacia hlavica parná
VHP
25 ÷ 100
20, 25
F
Chladič pary
CHP
25 ÷ 100
100 a viac
W/F
Chladič pary s integrovaným zástrekom
CHPE
16 ÷ 320
40 ÷ 200
W/F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba