•  
  •  
  •  
  •  

Poistný ventil

RP 5340

RP 5340

Pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu SiZ 1508 a PV 1509

Pripojenie: | PN: | DN:


Riadiaci prístroj RP 5340 je tvorený robustným rámom, ku ktorému je pripevnené všetko vnútorné zariadenie a ktorý je zároveň vybavený štyrmi otvormi so závitom M16 pre ukotvenie prístroja na stenu alebo stojan. Skriňa prístroja potom slúži len ako kryt, chrániaci zariadenie pred mechanickým poškodením, neoprávnenou manipuláciou a vplyvmi pracovného prostredia (prach, vlhkosť, ...).

V spodnej časti skrine sú tri nátrubky (rúrka 32×6) pre pripojenie potrubí tlakových impulzov. Týmto potrubím je riadiaci prístroj pripojený na 1 až 3 miesta odberu tlaku, pričom sa hodnota tlaku jednotlivých impulzov môže navzájom líšiť.

V hornej časti skrine je vstup ovládacieho vzduchu (závit M22x1.5, vonkajší), kábel pre napájanie magnetoventilu (230V/50Hz) a 2 výstupy zaťažovacieho a 2 výstupy zdvihového vzduchu (závit M27x1.5, vonkajší). Ovládací vzduch musí byť do riadiaceho prístroja privádzaný trvale. Pripojením kábla na tlačidlový spínač je možné ovládať riadiaci prístroj diaľkovo. To umožňuje jednak napojiť prístroj na riadiaci počítač isteného zariadenia, jednak otvoriť poistné ventily zo stanovišťa obsluhy (kontrolný odfuk pri pracovnom pretlaku isteného zariadenia a pod.). Na výstupy zaťažovacieho a riadiaceho vzduchu sú potom pomocou spojovacieho potrubia pripojené vzduchové valce poistných ventilov.

Najvyššia prípustná teplota okolia je 60°C, krátkodobo je možné riadiaci prístroj prevádzkovať aj pri teplote vyššej. V prípade, že je riadiaci prístroj umiestnený v prostredí s teplotou pod bodom mrazu, je možné skriňu vybaviť vykurovacím článkom. Tieto neštandardné podmienky je vhodné konzultovať s výrobcom. Riadiaci prístroj je výrobcom dodávaný nastavený a preskúšaný na otvárací pretlak uvedený v objednávke. Nastavenie je zaistené proti nedovolenému zásahu.

Použitie:

Riadiaci prístroj RP 5340 slúži pre ovládanie prídavného zaťaženia poistných ventilov typu SiZ 1508 a PV 1509 vyrábaných firmou LDM Česká Třebová, prípadne iných typov poistných ventilov, ovládaných pomocou pneumatického valca. Je náhradou doteraz dodávaného riadiaceho prístroja typu RP 5330, od ktorého sa líši predovšetkým nízkou spotrebou vzduchu a tiež rýchlejším a jednoduchším nastavovaním otváracieho pretlaku. Prístroj RP 5340 naviac ponúka pre prevádzkovateľa ďalšie dôležité funkcie, ako napríklad možnosť nastavovania riadiaceho prístroja pri odstávke isteného zariadenia bez nutnosti ďalšej úpravy potrubí tlakových impulzov alebo nastavovanie poistných ventilov pomocou krivky závislosti otváracieho pretlaku na pretlaku zdvihového vzduchu (tzv. nastavovanie pomocou "K-línie").

Dokumenty


Proporcionálny poistný ventil s uavretým krytom pružiny
PV 25
16, 40
15 ÷ 200
F
Plnozdvižný poistný ventil s otvoreným krytom pružiny
PV 61
40, 63, 100
20 ÷ 400
F
Plnozdvižný poistný ventil s uzavretým krytom pružiny
PV 63
16 ÷ 100
20 ÷ 400
F
Plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením
SiZ 1508
40 ÷ 400
25 ÷ 350
W/F
Plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením
PV 1509
40 ÷ 400
65 ÷ 350
W/F
Pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu SiZ 1508 a PV 1509
RP 5330
Pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu SiZ 1508 a PV 1509
RP 5340

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba