•  
  •  
  •  
  •  

Poistný ventil

PV 1509

PV 1509

Plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením

Pripojenie: W/F | PN: 40 ÷ 400 | DN: 65 ÷ 350


Tvar telesa poistného ventilu PV 1509 je nárožný, s možnosťou obojstranne prírubového, obojstranne privarovacieho či kombinovaného spôsobu pripojenia. Vstupné hrdlo má dýzovitý tvar, výstupné hrdlo má rozšírený prierez. Na telese sú privarovacie čapy, ktorými je možné ventil ukotviť na nosnú konštrukciu pre zachytenie reakčných síl. Na sedlo ventilu je silou pružiny a tlakovzdušného valca pritlačovaná kuželka, vybavená prídavnou plôškou pre dosiahnutie väčšej zdvihovej sily.

Vo vnútri tlakovzdušného valca sa pohybuje diferenciálny piest, ku ktorému je pomocou hadíc privádzaný z riadiaceho prístroja zaťažovací a zdvihový vzduch. Ventil je výrobcom nastavený a preskúšaný na otvárací pretlak stanovený v objednávke. Nastavenie je zaistené proti nedovolenému zásahu. Rozmery pripojovacích prírub a privarovacích koncov sa určia pri technickom vyjasňovaní zákazky, po dohode medzi výrobcom a zákazníkom. Štandardné rozmery privarovacích koncov sú podľa ČSN 13 1075 (3/1991), štandardné rozmery prírub podľa ČSN EN 1092-1 prípadne ČSN 13 1060. Ventily PV 1509 zodpovedajú ČSN EN ISO 4126-5.

Prevedenie ventilov:

  • privarovacie prevedenie
  • prírubové prevedenie
  • kombinácia privarovacieho a prírubového prevedenia

Použitie ventilov:

Poistný ventil plnozdvižný s prídavným zaťažením PV 1509 je armatúra určená k samočinnému isteniu tlakového zariadenia (parné kotle, tlakové potrubia, redukčné stanice, tlakové nádoby, odbery z turbín a pod.) proti nedovolenému zvýšeniu tlaku nad prípustnú hranicu. Výkon ventilov, ktorý je potvrdený v sprievodnej dokumentácii sa zaručuje len za predpokladu, že tlaková strata potrubia neprekročí u vstupného potrubia 3% a u výstupného potrubia 25% otváracieho pretlaku. Ventily sa dodávajú a musia byť prevádzkované spoločne so svojim príslušenstvom, tj. s riadiacimi prístrojmi RP 5330, alebo RP 5340. Len pri dodržaní týchto podmienok môže užívateľ očakávať stopercentnú istotu bezpečnosti isteného zariadenia, úspory energie a rýchlu návratnosť vstupných nákladov. Dodávky jednotlivých častí sú možné len v prípade zámeny za skôr dodané zariadenia.

Pracovné médiá:

Poistné ventily PV 1509 sú určené pre vodnú paru, vzduch a neagresívne plyny a pary. Najvyššia teplota istenej látky je 600°C. Ventily sú schopné trvale pracovať v prašnom prostredí o teplote do 80°C. Inštalácia v prostredí s teplotou pod bodom mrazu je možná po konzultácii s výrobcom.

Funkcia ventilu:

Ventil je ovládaný riadiacim prístrojom RP 5330 alebo RP 5340. S odstaveným riadiacim prístrojom môže pracovať len v mimoriadnych alebo havarijných prípadoch (výpadok tlakového vzduchu, porucha riadiaceho prístroja a pod.) a to len na veľmi krátku dobu. Dlhodobejšia alebo opakovaná prevádzka v tomto režime má za následok prudké zníženie životnosti ventilu, spôsobené vibráciami a netesnosťou. Pri dosiahnutí otváracieho pretlaku riadiaci prístroj automaticky vypustí stlačený vzduch z priestoru nad piestom tlakovzdušného valca. Tlak vzduchu pod piestom spolu s pretlakom isteného média, pôsobiaceho na kuželku, prekoná silu pružiny a poistný ventil sa rýchlo otvorí na plný zdvih. Pri poklese tlaku potom prebieha celý dej v opačnom poradí. Práve skutočnosti rýchleho otvorenia a zatvorenia sú najväčšou prednosťou týchto ventilov. Pri výpadku tlaku riadiaceho vzduchu je sila vyvolaná len tlakom isteného média. Otváranie ventilu potom prebieha neporovnateľne pomalšie ako v predchádzajúcom prípade a dochádza tak k nadmernému namáhaniu (a tiež opotrebovaniu) sedla.

Diaľková signalizácia:

Diaľková signalizácia, upevnená na ventile sa skladá z mikrospínača a taniera signalizácie. Slúži ku kontrole činnosti poistného ventilu zo stanovišťa obsluhy, kde signalizuje polohu “otvorené” a “zatvorené”. Citlivosť mikrospínača umožňuje registrovať zdvih kuželky už od 0,5÷1 mm. Diaľková signalizácia môže pracovať v prostredí o teplote do 60°C. Dodáva sa na zvláštnu požiadavku, pričom kábel nie je nikdy súčasťou dodávky.

Dokumenty


Proporcionálny poistný ventil s uavretým krytom pružiny
PV 25
16, 40
15 ÷ 200
F
Plnozdvižný poistný ventil s otvoreným krytom pružiny
PV 61
40, 63, 100
20 ÷ 400
F
Plnozdvižný poistný ventil s uzavretým krytom pružiny
PV 63
16 ÷ 100
20 ÷ 400
F
Plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením
SiZ 1508
40 ÷ 400
25 ÷ 350
W/F
Plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením
PV 1509
40 ÷ 400
65 ÷ 350
W/F
Pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu SiZ 1508 a PV 1509
RP 5330
Pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu SiZ 1508 a PV 1509
RP 5340

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba