•  
  •  
  •  
  •  

Poistný ventil

PV 61

PV 61

Plnozdvižný poistný ventil s otvoreným krytom pružiny

Pripojenie: F | PN: 40, 63, 100 | DN: 20 ÷ 400


Poistné ventily PV 61 sú priamočinné plnozdvižné ventily pružinové, rohové, prírubové, s otvoreným krytom pružiny. Vyrábajú sa v tlakových triedach PN 40, PN 63 a PN 100. Teleso ventilu je odliatok rohového tvaru s integrovanou vstupnou vložkou a pevne zalisovaným oceľovým sedlom (PN 40), resp. s kovanou vstupnou vložkou s integrovaným sedlom (PN 63 a PN 100). Plochá kuželka je vybavená pomocným zvonom, na ktorý po pootvorení pôsobí tiež tlak média a zväčšuje tak otváraciu silu. Uzatváracia/tesniaca sila je tvorená predpätím pružiny. Pružina je navrhnutá pre určitý rozsah tlakov, jemné nastavenie otváracieho tlaku sa potom vykonáva nastavovacou skrutkou. Ventil je vybavený ručnou pákou, ktorá slúži k manuálnemu otvoreniu/kontrole funkcie ventilu pri prevádzkovom tlaku. Ventil je tiež možné vybaviť indukčným snímačom polohy pre signalizáciu stavu ventilu otvorené/zatvorené.

Prevedenie ventilov:

  • PV 6102 - poistný ventil plnozdvižný s otvoreným krytom pružiny, PN 40, DN 20×32 ÷ 150×250
  • PV 6103 - poistný ventil plnozdvižný s otvoreným krytom pružiny, PN 63, DN 20×32 ÷ 400×500
  • PV 6104 - poistný ventil plnozdvižný s otvoreným krytom pružiny, PN 100, DN 25×40 ÷ 100×150

Použitie ventilov:

Poistné ventily PV 61 slúžia k samočinnému isteniu tlakového zariadenie (kotol, tlaková nádoba, redukčná stanica, potrubie, ...) proti zvýšeniu tlaku média nad prípustnú hranicu. Ventil zodpovedá požiadavkám normy ČSN EN ISO 4126-1 a požiadavkám smernice 97/23/EC (PED). Výkon ventilov, vypočítaný na základe údajov v tomto katalógovom liste (Ao, Kdr) je zaručený len v tom prípade, ak talková strata vo vstupnom potrubí pri plnom otvorení ventilu neprekročí 3% a súčastne veľkosť protitlaku vo výstupnom potrubí neprekročí 15% hodnoty otváracieho pretlaku (Pset).

Pracovné médiá:

Poistné ventily PV 61 sú určené pre vodnú paru, vzduch a inertné plyny. Chemické zloženie média musí byť v súlade s materiálom telesa ventilu a materiálom ďalších súčastí ventilu. Rozsah teplôt média je od +5°C do +400°C, pre teplotu vyššiu ako 350°C je k dispozícii prevedenie s chladičom.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada PV 6102 PV 6103 PV 6104
Prevedenie Priamočinný plnozdvižný poistný ventil pružinový, nárožný, prírubový, s otvoreným krytom pružiny
Rozsah svetlostí DN 20×32 ÷ 150×250 DN 20×32 ÷ 400×500 DN 25×40 ÷ 100×150
Menovitý tlak PN 40 PN 63 PN 100
Materiál telesa GP240GH
Rozsah pracovných teplôt 5°C ÷ 400°C
Materiál sedla / vložky X39CrMo17-1 C22
Materiál kuželky X39CrMo17-1
Meriál zvonu kuželky EN-GJS-400-15
Materiál krytu pružiny EN-GJS-400-15 GP240GH
Materiál ihly X20Cr13
Materiál poklopu EN-GJS-400-15
Materiál pružiny 51CrV4
Materiál chladiča C22
Prevedenie pripojenia Príruba podľa ČSN EN 1092-1
Prevedenie Normálne
Tesnenie v sedle Kov-kov

Dokumenty


Proporcionálny poistný ventil s uavretým krytom pružiny
PV 25
16, 40
15 ÷ 200
F
Plnozdvižný poistný ventil s otvoreným krytom pružiny
PV 61
40, 63, 100
20 ÷ 400
F
Plnozdvižný poistný ventil s uzavretým krytom pružiny
PV 63
16 ÷ 100
20 ÷ 400
F
Plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením
SiZ 1508
40 ÷ 400
25 ÷ 350
W/F
Plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením
PV 1509
40 ÷ 400
65 ÷ 350
W/F
Pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu SiZ 1508 a PV 1509
RP 5330
Pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu SiZ 1508 a PV 1509
RP 5340

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba