•  
 •  
 •  
 •  

Poistný ventil

PV 63

PV 63

Plnozdvižný poistný ventil s uzavretým krytom pružiny

Pripojenie: F | PN: 16 ÷ 100 | DN: 20 ÷ 400


Poistné ventily PV 63 sú priamočinné plnozdvižné ventily pružinové, rohové, prírubové, s uzavretým krytom pružiny. Vyrábajú sa v tlakových triedach PN 16, PN 40, PN 63 a PN 100. Teleso ventilu je odliatok rohového tvaru s integrovanou vstupnou vložkou a pevne zalisovaným oceľovým sedlom (PN 16 a 40), resp. s kovanou vstupnou vložkou s integrovaným sedlom (PN 63 a PN 100). Plochá kuželka je vybavená pomocným zvonom, na ktorý po pootvorení pôsobí tiež tlak média a zväčšuje tak otváraciu silu. Uzatváracia/tesniaca sila je tvorená predpätím pružiny. Pružina je navrhnutá pre určitý rozsah tlakov, jemné nastavenie otváracieho tlaku sa potom vykonáva nastavovacou skrutkou. Ventil je vybavený ručnou pákou, ktorá slúži k manuálnemu otvoreniu/kontrole funkcie ventilu pri prevádzkovom tlaku. Vzhľadom ku skutočnosti, že kryt pružiny je uzatvoreného typu, je možné ventil dodať ako v normálnom, tak aj v plynotesnom prevedení. Ventil je tiež možné vybaviť indukčným snímačom polohy pre signalizáciu stavu ventilu otvorené/zatvorené.

Prevedenie ventilov:

 • PV 6301 - poistný ventil plnozdvižný s uzavretým krytom pružiny, PN 16, DN 20×32 ÷ 150×250
  • normálne prevedenie
  • plynotesné prevedenie
 • PV 6302- poistný ventil plnozdvižný s uzavretým krytom pružiny, PN 40, DN 20×32 ÷ 150×250
  • normálne prevedenie
  • plynotesné prevedenie
 • PV 6303 - poistný ventil plnozdvižný s uzavretým krytom pružiny, PN 63, DN 20×32 ÷ 400×500
  • normálne prevedenie
  • plynotesné prevedenie
 • PV 6304 - poistný ventil plnozdvižný s uzavretým krytom pružiny, PN 100, DN 20×40 ÷ 100×150
  • normálne prevedenie
  • plynotesné prevedenie

Použitie ventilov:

Poistné ventily PV 63 slúžia k samočinnému isteniu tlakového zariadenie (kotol, tlaková nádoba, redukčná stanica, potrubie, ...) proti zvýšeniu tlaku média nad prípustnú hranicu. Ventil zodpovedá požiadavkám normy ČSN EN ISO 4126-1 a požiadavkám smernice 97/23/EC (PED). Výkon ventilov, vypočítaný na základe údajov v tomto katalógovom liste (Ao, Kdr) je zaručený len v tom prípade, ak talková strata vo vstupnom potrubí pri plnom otvorení ventilu neprekročí 3% a súčastne veľkosť protitlaku vo výstupnom potrubí neprekročí 15% hodnoty otváracieho pretlaku (Pset).

Pracovné médiá:

Poistné ventily PV 63 sú určené pre vodnú paru, vzduch a iné plyny. Chemické zloženie média (stupeň koróznej agresivity, škodlivosť voči vonkajšiemu prostrediu) musí byť v súlade s materiálom telesa ventilu a materiálom ďalších súčastí ventilu. Rozsah teplôt média je od +5°C do +400°C, pre teplotu vyššiu ako 350°C je k dispozícii prevedenie s chladičom. V prípade požiadavky na vyššiu tesnosť, lepšiu odolnosť sedla voči nečistotám, poprípade tam, kde hrozí nebezpečenstvo tvorby vodného kameňa je možné použiť ventil s mäkkým sedlom (EPDM, NBR). V tomto prípade je maximálna teplota média obmedzená na hodnotu +120°C. V prípade, že je isteným médiom kvapalina, je možné ventily dodať v prevedení s obmedzeným zdvihom.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada PV 6301 PV 6302 PV 6303 PV 6304
Prevedenie Priamočinný plnozdvižný poistný ventil pružinový, nárožný, prírubový, s uzavretým krytom pružiny
Rozsah svetlostí DN 20×32 ÷ 150×250 DN 20×32 ÷ 400×500 DN 20×40 ÷ 100×150
Menovitý tlak PN 16 PN 40 PN 63 PN 100
Materiál telesa EN-GJL-250 GP240GH GX5CrNi19-10 GP240GH
Rozsah pracovných teplôt 5°C ÷ 300°C 5°C ÷ 400°C 5°C ÷ 300°C 5°C ÷ 400°C
Materiál sedla / vložky X39CrMo17-1 X6CrNiTi18-10 C22
Materiál kuželky kov-kov X39CrMo17-1 X6CrNiTi18-10 X39CrMo17-1
Materiál zvonu kuželky EN-GJS-400-15 X6CrNiTi19-10 EN-GJS-400-15
Materiál krytu pružiny EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 X6CrNiTi19-10 GP240GH
Materiál ihly X20Cr13 X6CrNiTi18-10 X20Cr13
Materiál poklopu EN-GJS-400-15 X6CrNiTi19-10 EN-GJS-400-15
Materiál pružiny 51CrV4 X6CrNiTi18-8 51CrV4
Materiál chladiča nedodáva sa C22 nedodáva sa C22
Prevedenie pripojenia Príruba podľa ČSN EN 1092-1 resp. ČSN EN 1092-2
Prevedenie Normálne
Plynotesné
Tesnenie v sedle Kov-kov
EPDM (do teploty média 120°C)
NBR (do teploty média 120°C)

Dokumenty


Proporcionálny poistný ventil s uavretým krytom pružiny
PV 25
16, 40
15 ÷ 200
F
Plnozdvižný poistný ventil s otvoreným krytom pružiny
PV 61
40, 63, 100
20 ÷ 400
F
Plnozdvižný poistný ventil s uzavretým krytom pružiny
PV 63
16 ÷ 100
20 ÷ 400
F
Plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením
SiZ 1508
40 ÷ 400
25 ÷ 350
W/F
Plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením
PV 1509
40 ÷ 400
65 ÷ 350
W/F
Pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu SiZ 1508 a PV 1509
RP 5330
Pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu SiZ 1508 a PV 1509
RP 5340

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba