•  

Poistný ventil

PV 25

PV 25

Proporcionálny poistný ventil s uavretým krytom pružiny

Pripojenie: F | PN: 16, 40 | DN: 15 ÷ 200


Poistné ventily PV 25 sú priamočinné proporcionálne ventily pružinové, rohové, prírubové, s uzatvretým krytom pružiny. Vyrábajú sa v tlakových triedach PN 16 a PN 40. Teleso ventilu je odliatok rohového tvaru s integrovanou vstupnou vložkou a pevne zalisovaným oceľovým sedlom. Plochá kuželka je vybavená pomocným zvonom, na ktorý po pootvorení pôsobí tiež tlak média a zväčšuje tak otváraciu silu. Uzatváracia/tesniaca sila je tvorená predpätím pružiny. Pružina je navrhnutá pre určitý rozsah tlakov, jemné nastavenie otváracieho tlaku sa potom vykonáva nastavovacou skrutkou. Ventil je vybavený ručnou pákou, ktorá slúži k manuálnemu otvoreniu/kontrole funkcie ventilu pri prevádzkovom tlaku. Vzhľadom ku skutočnosti, že kryt pružiny je uzatvoreného typu, je možné ventil dodať ako v normálnom, tak aj v plynotesnom prevedení. Ventil je tiež možné vybaviť indukčným snímačom polohy pre signalizáciu stavu ventilu otvorené/zatvorené.

Prevedenie ventilov:

  • PV 2501 - poistný ventil proporcionálny s uzavretým krytom pružiny, PN 16, DN 15×15 ÷ 200×200
    • normálne prevedenie
    • plynotesné prevedenie
  • PV 2502 - poistný ventil proporcionálny s uzavretým krytom pružiny, PN 40, DN 20×20 ÷ 200×200
    • normálne prevedenie
    • plynotesné prevedenie

Použitie ventilov:

Poistné ventily PV 25 slúžia k samočinnému isteniu tlakového zariadenie (kotol, tlaková nádoba, redukčná stanica, potrubie, ...) proti zvýšeniu tlaku média nad prípustnú hranicu. Ventil zodpovedá požiadavkám normy ČSN EN ISO 4126-1 a požiadavkám smernice 97/23/EC (PED). Výkon ventilov, vypočítaný na základe údajov v tomto katalógovom liste (Ao, Kdr) je zaručený len v tom prípade, ak talková strata vo vstupnom potrubí pri plnom otvorení ventilu neprekročí 3% a súčastne veľkosť protitlaku vo výstupnom potrubí neprekročí 15% hodnoty otváracieho pretlaku (Pset).

Pracovné médiá:

Poistné ventily PV 25 sú určené pre vodu, vodnú paru, vzduch a iné kvapaliny a plyny. Chemické zloženie média (stupeň koróznej agresivity, škodlivosť voči vonkajšiemu prostrediu) musí byť v súlade s materiálom telesa ventilu a materiálom ďalších súčastí ventilu. Rozsah teplôt média je od +5°C do +400°C, pre teplotu vyššiu ako 350°C je k dispozícii prevedenie s chladičom. V prípade požiadavky na vyššiu tesnosť, lepšiu odolnosť sedla voči nečistotám, poprípade tam, kde hrozí nebezpečenstvo tvorby vodného kameňa je možné použiť ventil s mäkkým sedlom (EPDM, NBR). V tomto prípade je maximálna teplota média obmedzená na hodnotu +120°C.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada PV 2501 PV 2502
Prevedenie Priamočinný proporcionálny poistný ventil pružinový, nárožný, prírubový, s uzavretým krytom pružiny
Rozsah svetlostí DN 15×15 ÷ 200×200 DN 20×20 ÷ 100×100
Menovitý tlak PN 16 PN 40
Materiál telesa EN-GJL-250 GP240GH GX5CrNi19-10
Rozsah pracovných teplôt 5°C ÷ 300°C 5°C ÷ 400°C 5°C ÷ 300°C
Materiál sedla X39CrMo17-1 X6CrNiTi18-10
Materiál kuželky kov-kov X39CrMo17-1 X6CrNiTi18-10
Meriál zvonu kuželky EN-GJS-400-15 X6CrNiTi19-10
Materiál krytu pružiny EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 X6CrNiTi19-10
Materiál ihly X20Cr13 X6CrNiTi18-10
Materiál poklopu EN-GJS-400-15 X6CrNiTi19-10
Materiál pružiny 51CrV4 X6CrNiTi18-8
Materiál chladiča nedodáva sa C22 nedodáva sa
Prevedenie pripojenia Príruba podľa ČSN EN 1092-1 resp. ČSN EN 1092-2
Prevedenie Normálne
Plynotesné
Tesnenie v sedle Kov-kov
EPDM (do teploty média 120°C)
NBR (do teploty média 120°C)

                                               

Dokumenty


Proporcionálny poistný ventil s uavretým krytom pružiny
PV 25
16, 40
15 ÷ 200
F
Plnozdvižný poistný ventil s otvoreným krytom pružiny
PV 61
40, 63, 100
20 ÷ 400
F
Plnozdvižný poistný ventil s uzavretým krytom pružiny
PV 63
16 ÷ 100
20 ÷ 400
F
Plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením
SiZ 1508
40 ÷ 400
25 ÷ 350
W/F
Plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením
PV 1509
40 ÷ 400
65 ÷ 350
W/F
Pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu SiZ 1508 a PV 1509
RP 5330
Pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu SiZ 1508 a PV 1509
RP 5340

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba