•  
 •  
 •  
 •  

Regulačný ventil

RV 504

RV 504

Regulačný ventil trojcestný

Pripojenie: W/F | PN: 16 ÷ 160 | DN: 25 ÷ 150


Ventily RV 504 sú trojcestné regulačné ventily so zmiešavacou alebo rozdeľovacou funkciou. Vzhľadom k tlakovo nevyváženému systému kuželky je nutné brať do úvahy maximálny tlakový spád na ventile pre danú svetlosť. Ventily môžu byť dodávané v privarovacom prevedení, alternatívne v prírubovom prevedení s tesniacimi plochami podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.

Prevedenie ventilov:

 • regulačný ventil trojcestný
 • privarovacie prevedenie
 • prírubové prevedenie

Ovládanie ventilov:

 • elektromechanické pohony ZPA Pečky
 • elektromechanické pohony Regada Prešov
 • elektromechanické pohony Auma
 • elektromechanické pohony Schiebel
 • pneumatické pohony Flowserve
 • pneumatické pohony LDM
 • po dohode aj iné

Použitie ventilov:

Oblasť použitia týchto ventilov nadväzuje na hranicu použiteľnosti ventilov rady RV 214 až RV 235. Sú teda určené predovšetkým pre priemyselné aplikácie, ako sú napríklad teplárne, elektrárne alebo regulácia technologických procesov. Najvyššie dovolené pracovné pretlaky sú určené podľa normy EN 12 516-1.

Pracovné médiá:

Ventily rady RV 504 sú určené k regulácii prietoku a tlaku kvapalín, plynov a pár, ako sú voda, para, vzduch a iné médiá kompatibilné s materiálom telesa a vnútorných častí ventilu. Pre kvalitnú a spoľahlivú reguláciu výrobca doporučuje zaradiť do potrubia pred ventil filter mechanických nečistôt, či iným vhodným spôsobom zabezpečiť, že regulované médium neobsahuje abrazívne prímesi alebo iné mechnaické nečistoty.

Technická charakteristika ventilov

Konštrukčná rada RV 504
Prevedenie Regulačný ventil trojcestný, priamy
Rozsah svetlostí DN 25 ÷ 150
Menovitý tlak PN 16 ÷ 160
Materiál telesa Uhlíková oceľ 1.0619 (GP 240 GH) Legovaná oceľ 1.7357 (G17CrMo5-5)
Materiál privarovacích nástavcov 1.0425 (P 265 GH) 1.7335 (13CrMo4-5)
Materiál sedla 17 021.6 (1.4006) + návar
Materiál kuželky 17 023.6 (1.4078) kalené
Rozsah pracovných teplôt -20 ÷ 400°C -20 ÷ 550°C
Pripojovacie príruby Podľa ČSN EN 1092-1 (2/2003)
Tesniace plochy prírub Typ B1 podľa ČSN EN 1092-1 (2/2003) - hrubá tesniaca lišta
Typ F podľa ČSN EN 1092-1 (2/2003) - tesniaca lišta s výkružkom
Typ B2 podľa ČSN EN 1092-1 (2/2003) - hladká tesniaca lišta
Privarovacie konce Podľa ČSN 13 1075
Regulačný systém Dierovaná kuželka
Prietoková charakteristika  Lineárna, rovnopercentná (len v priamej vetve)
Hodnoty Kvs 0,1 ÷ 250 m3/hod
Netesnosť Trieda II. podľa ČSN EN 1349 (7/2012)
Upchávkové tesnenie Grafit

Dokumenty


Prevedenie ventilov podľa EN noriem

Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 102
16
15 ÷ 50
T
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný
RV 103
16
15 ÷ 50
F
Regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR
RV 111
16
15 ÷ 40
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 113 R
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený (EH pohony)
RV 113 L
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 113 M
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný (EH pohony)
RV 113 S
6, 16, 25
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE line
RV 122 R
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený s obmedzovačom prietoku BEE line
RV 122 P
25
15 ÷ 50
T/W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 2x0
10, 16, 25, 40
15 ÷ 400
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný
RV 2x1
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 2x2
10, 16, 25, 40
25 ÷ 600
F
Regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený
RV 2x3
16, 40
25 ÷ 150
F
Regulačný ventil trojcestný
RV 2x4
10, 16, 25, 40
15 ÷ 300
F
Regulačný ventil trojcestný reverzný
RV 2x5
16, 40
15 ÷ 150
F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 3x0
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
RV 3x2
16 ÷ 63
15 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
RV 701
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
RV 702
16 ÷ 400
25 ÷ 250
W/F
Regulačný ventil dvojcestný rohový
RV 805
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný Z-prevedenie
RV 806
160 ÷ 400
25 ÷ 100
W
Regulačný ventil dvojcestný rohový s rozšíreným výstupom
RV 902
16 ÷ 630
50 ÷ 250
W
Regulačný ventil dvojcestný
G 45
16 ÷ 100
150 ÷ 400
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
G 41,G 46
16 ÷ 250
40 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
G 47
125 ÷ 500
125 ÷ 300
W/F
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 92
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný (nabiehací)
G 93
400
150
W
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 701)
RV 501
16 ÷ 160
15 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené ventilmi RV 702)
RV 502
16 ÷ 160
25 ÷ 150
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA (nahradené RV 2x0)
SRV 22
16, 40
200
F

Prevedenie ventilov podľa ANSI / ASME noriem

Regulačný ventil dvojcestný
CV 3x0
150 ÷ 600
1/2
W/F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyážený
CV 3x2
150 ÷ 600
1
W/F
Regulačný ventil dvojcestný
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x0
150, 300
1/2
F
Regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený
UKONČENÁ VÝROBA
CV 2x2
150, 300
1
F

Vysvetlivky

T - nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry)
W - privarovacie konce
F - príruba